Industrivakuum | Vakuumpumpar för avgasning - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Vakuumteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vakuum och vakuumpumpar används vid avgasning av tegel, kakel- och klinkerprodukter

Vid produktion av olika typer av byggmaterial används vakuumpumpar för att ta bort luftbubblor ur grundmaterialet.

Sverige-Vakuum-Avgasning tegel

Vid produktion av olika typer av byggmaterial används vakuumpumpar för att ta bort luftbubblor ur grundmaterialet.

Företag som producerar tegel, kakel- och klinkerprodukter använder vakuum vid avgasning av grundmaterialet innan det formas till användbara produkter. Vid avgasning försvinner de luftbubblor som finns i materialet och som skulle göra den slutliga produkten spröd och benägen att gå sönder. Till de vakuumpumpar som ofta används i denna typ applikation hör oljeinsprutade lamellpumpar och vätskeringpumpar (LRVP), robusta men energikrävande lösningar. Ett kontinuerligt vakuum minskar mängden avfall och producerar tegel, kakel och klinter av hög kvalitet med god motståndskraft mot kyla etc. Atlas Copco rekommenderar kunder inom detta segment att installera den energieffektiva skruvpumpen GHS VSD+ som anpassar sin energiförbrukning efter behov. Alternativet är den robusta och tåliga vätskeringpumpen LRP VSD+.

Läs mer om våra rekommenderade vakuumpumpar:

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump | Oljeinsprutad

LRP VSD+ | Vakuumpump | Vätskeringpump | Oljefri

Lamellpumpen GVS-A

Industrier Degassing