Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Vakuum och vakuumpumpar används vid avgasning av tegel, kakel- och klinkerprodukter

Vid produktion av olika typer av byggmaterial används vakuumpumpar för att ta bort luftbubblor ur grundmaterialet.

Sverige-Vakuum-Avgasning tegel

Vid produktion av olika typer av byggmaterial används vakuumpumpar för att ta bort luftbubblor ur grundmaterialet.

Företag som producerar tegel, kakel- och klinkerprodukter använder vakuum vid avgasning av grundmaterialet innan det formas till användbara produkter. Vid avgasning försvinner de luftbubblor som finns i materialet och som skulle göra den slutliga produkten spröd och benägen att gå sönder.

Till de vakuumpumpar som ofta används i denna typ applikation hör oljeinsprutade lamellpumpar och vätskeringpumpar (LRVP), robusta men energikrävande lösningar.

Ett kontinuerligt vakuum minskar mängden avfall och producerar tegel, kakel och klinter av hög kvalitet med god motståndskraft mot kyla etc. Atlas Copco rekommenderar kunder inom detta segment att installera den energieffektiva skruvpumpen GHS VSD+ som anpassar sin energiförbrukning efter behov. Alternativet är den robusta och tåliga vätskeringpumpen LRP VSD+.

Läs mer om våra rekommenderade vakuumpumpar:

Kontakta vår vakuumspecialist för mer information

Magnus Olsson

Product and Sales Manager, Vacuum Sweden

GHS VSD+ | Vakuumpump | Skruvpump | Oljeinsprutad

LRP VSD+ | Vakuumpump | Vätskeringpump | Oljefri

Lamellpumpen GVS-A

Industrier Degassing