Kvalitetsledningssystem

Atlas Cpco har en trippelcertifiering från Lloyd´s Register avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Sverige-Vakuum-Kvalitetsledningsystem
Atlas Copco har valt att fokusera på områdena kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001) eftersom dessa är viktiga inte bara för oss som företag utan också för våra kunder. Ur ett kommersiellt perspektiv är en trippelcertifiering ofta en förutsättning för att stora kunder ska se Atlas Copco som en attraktiv affärspartner. Läs mer på Lloyd´s Register www.lrqa.se

Atlas Copco