Compressors
Solutions
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process Gas and Air Equipment
ผลิตภัณฑ์
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องผลิตก๊าซ
เครื่องผลิตก๊าซ
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
Industrial Tools & Solutions
Solutions
ผลิตภัณฑ์
Industrial Tools & Solutions
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
โซลูชันขันสลักเกลียว
ผลิตภัณฑ์
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
มอเตอร์ลม
ผลิตภัณฑ์
มอเตอร์ลม
มอเตอร์ลม
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
สว่านและเครื่องเจาะรูขั้นสูง
ผลิตภัณฑ์
สว่านและเครื่องเจาะรูขั้นสูง
สว่านและเครื่องเจาะรูขั้นสูง
เข้าร่วมโซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เข้าร่วมโซลูชัน
เข้าร่วมโซลูชัน
เข้าร่วมโซลูชัน
Vacuum solutions

ฟรี! ตรวจเช็คสุขภาพระบบคอมเพรสเซอร์ของคุณด้วย AIRScan เพื่อประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน

AIRScan สามารถตอบโจทย์และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการด้านการพลังงานในโรงงานของคุณให้ดีขึ้นและยั่งยืน  

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

Loading...

AIRScan คืออะไร? 

AIRScan เป็นซอฟท์แวร์ตรวจสอบระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ได้มาตรฐาน ISO 11011 ช่วยประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ให้ผลวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 จุดเด่นคือ 

 • ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 
 • AIRScan  จะทำการตรวจสอบ โดยการจำลองและกำหนดค่าติดตั้งของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม และแสดงทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนด้านการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงงานของคุณได้มากถึง 25-30%  

 • ให้ผลรายงานที่ชัดเจน 
 • โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์และประเมินปัญหาอย่างละเอียด ให้ข้อมูลสรุปที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย พร้อมทั้งให้แนวทางในแก้ปัญหาแก่ช่างเทคนิค 

  AIRScan สามารถตรวจสอบอะไรได้บ้าง? 

  สามารถแบ่งการตรวจสอบหลักๆของ AIRScan  ออกเป็น 5 รายการ  

  1. อัตราการไหลของลม (Flow check) 
  สามารถวัดและบันทึกอัตราการไหลของลมภายในท่อลมได้อย่างแม่นยำ โดยไม่รบกวนการผลิตในระหว่างที่ทำการตรวจสอบ 

  2. วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Power check)
  สามารถวัดค่าพลังงานไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมได้ทุกประเภท ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลค่าพลังงานเป็นเวลา 7 วัน ทำให้เห็นภาพรวมว่าใน 1 ปี คุณจ่ายค่าไฟให้กับระบบอากาศอัดไปมากเท่าไหร่ 

  3. ตรวจสอบการรั่วไหลของลม (Leak check)
  โดยปกติแล้ว ในระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม จะมีการรั่วไหลของลมอยู่ที่ประมาณ 10-25% แต่หากมีลมรั่วเป็นจำนวนมากก็เหมือนป็นการทิ้งเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ ปัญหานี้จะหมดไป ด้วยระบบตรวจสอบ AIRScan  ที่จะทำการตรวจสอบและประเมินปริมาณการรั่วไหลของลมได้ในแต่ละจุดที่มีปัญหาของระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณ ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดเพื่อให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนเกินได้ทันที 

  4. คุณภาพของลม (Air quality check)  สามารถวัดคุณภาพของลม ณ จุดใดก็ได้ในระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณ 

  5. Maintenance reviewการตรวจสอบนี้จะประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ภายในคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ทั้งตัวกรอง (filter), เครื่องทำลมแห้ง (air dryer) และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อสามารถซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง 

  AIRScan ตรวจเช็คตรงจุด แก้ไขปัญหารวดเร็ว ประหยัดพลังงาน

  ข่าวสารอื่นๆของ แอตลาส คอปโก้

  atlas copco thailand 24/7 customer center

  แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

  125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24310