ISO 22000

ระบบคอมเพรสเซอร์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรอง

อาหารและเครื่องดื่ม Class 0

เราคือผู้ผลิตอากาศอัดรายแรกที่ได้รับการรับรอง ISO 22000 สำหรับโรงงานผลิตที่ปราศจากน้ำมันของเราในเมืองอันธเวิร์ป ประเทศเบลเยียม ซึ่งหมายความว่าเราได้ปรับใช้กระบวนการเดียวกันกับที่บริษัทอาหารชั้นนำอื่นๆ ใช้งาน


ทำให้ขั้นตอนการรับรองง่ายดายยิ่งขึ้น

คอมเพรสเซอร์ Z ของเรา ไดรเออร์และฟิลเตอร์ของเราที่เกี่ยวข้องได้ผ่านการรับรอง ISO 22000 ทำให้ขั้นตอนการรับรอง ISO 22000 ของคุณง่ายยิ่งขึ้น

บริการของผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราสําหรับขั้นตอนการรับรอง ISO 22000 เมื่อไรก็ตามที่มาตรฐาน ISO 22000 มีการเปลี่ยนแปลง เราสามารถช่วยให้ข้อมูลล่าสุดแก่คุณได้

ความโปร่งใสและความแน่นอน

อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์อากาศแบบปราศจากน้ำมันของคุณได้รับการออกแบบและประกอบในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม สะอาด และปลอดภัย เรามีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่โปร่งใสจัดทำไว้ในรูปแบบเอกสารในพื้นที่

เกณฑ์การรับรอง ISO 22000

ISO 22000 มีบทบาทสำคัญในการแสดงถึงคุณภาพและความโปร่งใสในกระบวนการแปรรูปอาหารและโรงงานผลิต รวมถึงโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีอันตรายด้านความปลอดภัยหลักสามประเภทในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ ISO 22000 ระบุไว้ ได้แก่ ทางชีวภาพ ทางเคมี และทางกายภาพ 

ส่วนประกอบสำคัญของการรับรอง ISO 22000 คือการตรวจหาตำแหน่งของอันตรายดังกล่าวโดยการระบุและจัดการปัญหาเหล่านั้น การได้รับการรับรอง ISO 22000 เกี่ยวข้องกับ:

  1. ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารในรูปแบบเอกสาร 
    เพื่อจัดการกระบวนการทั่วทั้งโรงงาน
  2. สร้างโปรแกรมสิ่งที่ต้องดำเนินการเบื้องต้น
    เพื่อให้มั่นใจถึงสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
  3. จัดตั้งหลักการของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
    ที่จะระบุหา ป้องกัน และกำจัดภัยอันตราย

เช่นเดียวกับบริษัทอาหารชั้นนำ

ในปี 2015 เราได้รับการรับรอง ISO 22000 สำหรับโรงงานผลิตที่ปราศจากน้ำมัน ซึ่งผลิตคอมเพรสเซอร์อาหารแบบปราศจากน้ำมัน เครื่องเป่า และผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำในเมืองอันธเวิร์ป ประเทศเบลเยียม โดยเพื่อให้ผ่านการรับรอง เราได้ปรับใช้ระบบการการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) และกระบวนการด้านความปลอดภัยเดียวกันกับที่ใช้ในบริษัทอาหารชั้นนำ

ISO 22000 มีรากฐานมาจากการรับรองการประกันคุณภาพ ISO 9001 โดยมุ่งเน้นไปยังองค์กรในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการปรับใช้ระบบที่จะมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานดังกล่าวได้ระบุให้องค์กรเหล่านี้จำเป็นต้องสาธิตความสามารถในการควบคุมอันตรายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารของพวกเขา