โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

การลดความชื้นในลมอัดด้วย Aftercooler หรือ เครื่องระบายความร้อน

ปี Air Treatment Aftercoolers Compressed Air Wiki 2018

โดยปกติอากาศจะมีความชื้นแทรกอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อมีแรงจากการบีบอัดลมของเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมมาทำให้ความหนาแน่นของความชื้นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาของระบบการติดตั้งปั๊มลมที่สามารถเกิดขึ้นในอนาคต บทความนี้จะนำเสอนวิธีที่จะช่วยลดอุณหภูมิของลมอัดและระบายความชื้นออกจากลมอัดด้วยนั่นคือ การใช้เครื่องระบายความร้อยหรือ Aftercooler

Aftercooler คืออะไร?

aftercooler


Aftercooler หรือเครื่องระบายความร้อน คือกระบวนการที่เรียกว่า Heat Exchange หรือกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนที่จะช่วยลดอุณภูมิความร้อนของลมอัดลง เพื่อป้องกันการทำให้น้ำเกิดการกลั่นตัว (condensate) ที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือสนิมภายในระบบท่อลม

โดยทั่วไปแล้ว Aftercooler หรือระบบระบายความร้อนนั้นมีด้วยกัน 2 แบบคือ water-cooled หรือ air-cooled ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการช่วยให้ลดปริมาณความชื้นลงและตัว Aftercooler นั้นควรวางไว้ใกล้กับเครื่องอัดลมหรือปั๊มลม

ประมาณ 80-90% ของความชื้นที่ตกตะกอนจากการกลั่นตัวภายในเครื่องระบายความร้อน หรือ Aftercooler ซึ่งอุณหภูมิปกติทั่วไปของลมอัดหลังผ่าน Aftercooler แล้วจะมีอุณหภูมิโดยประมาณที่สูงกว่าอุณหภูมิของลมอัดที่ผ่านน้ำหล่อเย็น (water-cooled) อยู่ที 10˚C แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์ประเภท Cooler ด้วย

ปัจจุบันการติดตั้งเครื่องระบายความร้อนหรือ Aftercooler จะทำการติดตั้งควบคู่ไปภายในเครื่องอัดลมหรือปั๊มลม เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานในการป้องกันปัญหาด้านการกัดกร่อนหรือเกิดสนิมในระบบท่อ

atlas copco thailand 24/7 customer center

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24310