โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

เคล็ด (ไม่) ลับ . . . ลดค่าไฟในโรงงาน

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบอัดอากาศของคุณในช่วงที่คุณต้องการชะลอการผลิต มาดูกันค่ะ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ช่วยกันลดค่าไฟในโรงงานช่วงที่กำลังการผลิตลดลง

ช่วงนี้กำลังการผลิตยังเท่าเดิมอยู่ หรือลดลง? เราเข้าใจดีว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ทำให้หลายๆ อุตสาหกรรมจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  เนื่องจาก 70% ของระบบอัดอากาศคือต้นกำลังของกระบวนการผลิต และเป็นต้นกำเนิดของการค่าใช้จ่ายในโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่หมดไปกับค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต  ผู้ใช้งานระบบอัดอากาศหลายท่านจึงพยายามคิดค้นหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ  การลดการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศในช่วงที่คุณต้องการลดกำลังการผลิตจึงช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว หากคุณต้องการชะลอการผลิตในช่วงนี้ เรามีเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าในโรงงานมาแนะนำค่ะ เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบอัดอากาศของคุณในช่วงที่คุณต้องการชะลอการผลิต มาดูกันค่ะ

1. ลดสถานะ unload ของเครื่อง ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

Showpad screenshot of DSS load unload
สถานะ unload คือ การที่เครื่องอัดอากาศเดินเครื่องปกติ มอเตอร์ยังคงหมุนอยู่และใช้พลังงานเท่าเดิมทั้งๆ ที่ไม่จำเป็น แต่ไม่มีการผลิตลมอัดออกมา

หากกระบวนการผลิตของคุณมีความต้องการลมอัดที่ผันผวน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณลมอัดหรือช่วงเวลาการผลิตในช่วงเวลาที่ต่างกัน เพื่อลดอัตราการ unload เราสามารถลดชั่วโมงการทำงานที่ผันผวนนี้ได้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เหมาะสม ทำได้อย่างไร? วิธีต่อไปนี้จะช่วยลดสถานะ unload ของเครื่องอัดอากาศคุณ:
  • ติดตั้งคอนโทรลเลอร์หรือตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ (Compressor Controllers) การติดตั้งตัวคอนโทรลเลอร์เป็นวิธีง่ายๆ ในการควบคุมการทำงานของระบบอัดอากาศ กรณีที่คุณมีเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (air compressor) มากกว่า 1 เครื่องเพื่อลดชั่วโมงการทำงานที่มีสถานะ unload ซึ่งโดยทั่วไปเราจะตั้งค่าให้คอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบแบบอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะเข้ามาควบคุมการ Start / Stop การ load / unload ( ในกรณีเครื่องอัดอากาศแบบ Fixed Speed) และควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (ในกรณีเครื่องอัดอากาศแบบ VSD) หากไม่มีคอนโทรลเลอร์หรือตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์นี้แสดงว่าแถบ pressure band ของเครื่องอัดอากาศเครื่องนั้นได้รับการตั้งค่าไว้แบบต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าเมื่อเครื่องอัดอากาศทำงานไปจนถึงแรงดันที่ตั้งไว้ แผงควบคุมจะสั่งการให้เครื่องอัดอากาศหยุดทำงาน

หากเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมที่มีสถานะ unload ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการผลิตจะทำให้กินพลังงานมากถึง 25% ของพลังงานที่ใช้เมื่อมีการทำงานแบบเต็มกำลัง ยิ่งไปกว่านั้นหากมีการรั่วไหลในระบบ เครื่องอัดอากาศอาจเปลี่ยนเป็นการทำงานแบบเต็มกำลังเมื่อเครื่องอัดอากาศมีการทำงานในขณะที่ไม่มีการผลิต เราสามารถตั้งข้อสงสัยได้เลยว่ามีลมรั่ว 100% จึงเป็นสาเหตุให้สิ้นเปลืองพลังงานมากยิ่งขึ้น
  • การปิดเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมเมื่อไม่ใช้งาน หากการผลิตของคุณมีความผันผวน โดยอัตราการ load ต่ำกว่า80% ทำให้ความต้องการลมอัดเป็นช่วงๆ (ไม่คงที่) ยิ่งในช่วงที่กำลังการผลิตลดลง เวลาที่ใช้ในการผลิตลมอัดก็สั้นลง คุณอาจจะเลือกประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้มากขึ้นโดยการปิดเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมทั้งหมดแทนที่จะปล่อยให้เครื่องทำงานทั้งที่มีสถานะ unload และเปิดอีกครั้งเมื่อมีกำลังการผลิต เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟในโรงงานไปได้มาก  

2. กำจัดรอยรั่วในระบบอัดอากาศ

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าระบบอัดอากาศ (compressed air) ไม่ควรมีรอยรั่ว เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ หากมีการรั่วไหลในระบบ เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมอาจเปลี่ยนเป็นการทำงานแบบเต็มกำลัง  ดังนั้นเมื่อเครื่องอัดอากาศมีการทำงานในขณะที่ไม่มีการผลิต  เราสามารถตั้งข้อสงสัยได้เลยว่ามีลมรั่ว 100% 

Ultrasonic leak detection still
หากเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมของคุณมีการติดตั้งมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ย่อมมีโอกาสเกิดรอยรั่วได้ง่ายกว่าระบบอัดอากาศใหม่ๆ คุณอาจจะสูญเสียอากาศอัดไปถึง 20% จากรอยลมรั่วและ 80% ของลมรั่วนี้คุณไม่สามารถที่จะไม่ได้ยินด้วยซ้ำ หากคุณยังอยู่ในโรงงานและมีเวลาว่างเราขอแนะนำให้ใช้โอกาสนี้ในการตรวจหารอยลมรั่วในระบบอัดอากาศของคุณ เพื่อจะได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที แอตลาส คอปโก้ เองเรามีบริการตรวจเช็ครอยลมรั่วในระบบอัดอากศด้วย Acoustic Camera (AIRScan) หากเราตรวจเช็คแล้วไม่พบรอยรั่วในระบบเราจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (หากตรวจพบรอยรั่วคุณเสียค่าใช้จ่ายเพียงค่าแรงและค่าเดินทางเท่านั้น ทำให้คุ้มมากกว่าที่คุณจะต้องเสียค่าไฟในปริมาณมากๆ ในแต่ละเดือนแน่นอน)

3. ลดค่า pressure band ลง

CTS ES, Optimization, Pressure Band
ตั้งค่า pressure band ของระบบอัดอากาศทั้งระบบให้เหมาะสม ให้แคบที่สุด ไม่ควรมีค่า pressure band ที่สูงจนเกินไป เนื่องจากตามกฎทั่วไปการลดแรงดันในระบบลง 1 บาร์ (14.5 psi) จะทำให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ 7% ซึ่งการที่ pressure band ลดลง นั้นไม่มีผลต่อการช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การลดค่า pressure band ลงทุกๆ 2 psi จะทำให้การใช้พลังงานลดลง 1%

หากระบบอัดอากาศของคุณมีการติดตั้งระบบแบบ Centralisation หรือ การรวมระบบควบคุมแบบเซ็นเตอร์กลาง ที่ควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมจำนวนหลายตัว สามารถตั้งค่าทำงานภายใต้ pressure band ให้แคบลงได้ แต่ต้องแน่ใจด้วยว่าตรงกับความต้องการอากาศอัดของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่า pressure band ให้เครื่องอัดอากาศแต่ละตัวให้ไม่เท่ากันได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จะชวยลดต้นทุนด้านพลังงานได้มากหากมีกำลังการผลิตที่ต่ำ

ดูวีดีโอหรือความสำเร็จในการลดค่าไฟจากลูกค้าของเราได้ที่นี่

จากบทความที่เรานำมาฝากวันนี้นั้น ทำให้คุณทราบถึงวิธีลดพลังงานในระบบอัดอากาศ ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในโรงงานได้มากในระยะยาว  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของแอตลาส คอปโก้ได้โดยตรงที่ Official Line@: atlascopcothailand

                                                            

เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor) Air compressors Compressor Installations Electricity Compressed Air 2021

atlas copco thailand 24/7 customer center

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130