โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

เครื่องเป่าอากาศ (Air Blower) มีความสำคัญกับระบบบำบัดน้ำเสียอย่างไร?

เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานให้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการทำงานของ สกรูโบลเวอร์เวอร์ชนิดไร้น้ำมัน ZS VSD (Oil-free Screw Blower ZS)

ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นหนึ่งกระบวนการที่ถูกสร้างเพื่อรองรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียมีหลายกลไกและหลากหลายวิธี ในวันนี้เราจะไปดูกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบกากตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันร่วมกับการใช้งานเครื่องเป่าอากาศ หรือ สกรูโบลเวอร์ชนิดไร้น้ำมัน ZS VSD (Oil-free Screw Blower ZS)

กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบกากตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) เป็นหนึ่งวิธีของการบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) ซึ่งเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพหรือจุลินทรีย์ในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ โดยกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบกากตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) จะใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย

การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบกากตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) ประกอบไปด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน (Settling Tank หรือ Sedimentation Tank) น้ำเสียจะถูกส่งเข้าสู่ถังเติมอากาศที่ซึ่งมีสภาพเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียอีกทีหนึ่ง หลังจากที่น้ำเสียผ่านการบำบัดแล้วจะไหลไปที่ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำใส อย่างไรก็ตามตะกอนบางส่วนจะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศเพื่อรักษาความเข้มข้นของตะกอนในถังเติมอากาศให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ในส่วนของน้ำใสจะออยู่ในส่วนบนของถังซึ่งเป็นน้ำที่พร้อมระบายสู่ภายนอกโรงงานได้

เครื่องเป่าอากาศมีความสำคัญกับระบบบำบัดน้ำเสียอย่างไร?

ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย การใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากเครื่องเป่าอากาศ หรือ Air Blower ซึ่งทำการผลิตอากาศส่งไปตามท่อซึ่งอยู่ด้านล่างถังเติมอากาศก่อนถูกปล่อยออกทางหัวจ่ายอากาศ (Air Diffuser) ซึ่งทำหน้าสร้างฟองอากาศเพื่อถ่ายเทออกซิเจนลงไปในน้ำเสีย ซึ่งออกซิเจนจะนำไปใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์จำพวกที่ต้องใช้ออกซิเจนนั่นเอง

ทำไมถึงต้องใช้ สกรูโบลเวอร์เวอร์ชนิดไร้น้ำมัน ZS VSD (Oil-free Screw Blower ZS) จาก Atlas Copco?

สกรูโบลเวอร์เวอร์ชนิดไร้น้ำมัน ZS VSD (Oil-free Screw Blower ZS) จาก Atlas Copco ตอบโจทย์การใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานด้วย 3 คุณสมบัติ ดังนี้

1. ประหยัดพลังงานเฉลี่ย 35% ด้วยเทคโนโลยี VSD (Variable Speed Drive)

สกรูโบลเวอร์เวอร์ชนิดไร้น้ำมัน ZS VSD (Oil-free Screw Blower ZS) มาพร้อม Neos VSD Inverter ที่ออกแบบโดย Atlas Copco ช่วยให้สามารถผลิตอากาศอัดความดันต่ำที่ได้อย่างคงที่และยืดหยุ่นแม้มีปริมาณอากาศผันผวนในแต่ละช่วงเวลา

2. ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยเพียง 1-3 ปี

ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานทำให้โรงงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายภายในโรงงานซึ่งกว่า 80% เป็นค่าพลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้ย่นระยะเวลาการคืนทุนที่เร็วขึ้นโดยเฉลี่ย 1-3 ปี

3. รับประกันส่วนประกอบสกรูเป็นระยะเวลา 5 ปี

มั่นใจในการทำงานของชิ้นส่วนสกรูซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดการรั่วไหลของอากาศอัด ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานเป็นเวลานานถึง 5 ปี

ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเทคโนโลยีการอัดอากาศของสกรูโบลเวอร์ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานมากถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิมที่เรียกว่า Lobe หรือ รูทโบลเวอร์ (Roots Blower)

โบลเวอร์ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการของเสีย

                                                            

เครื่องเป่าอากาศสกรูโบลเวอร์เวอร์ชนิดไร้น้ำมัน ZS VSD มีความสำคัญกับระบบบำบัดน้ำเสียอย่างไร?

ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นหนึ่งกระบวนการที่ถูกสร้างเพื่อรองรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันร่วมกับการใช้งานเครื่องเป่าอากาศ หรือ สกรูโบลเวอร์ชนิดไร้น้ำมัน ZS VSD (Oil-free Screw Blower ZS)

ผสานนวัตกรรมครบวงจรใน เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง 25-40 บาร์กับ ZD (VSD) เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ

เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง ZD (VSD) เป็นการผสมผสานการทำงานของ 2 เครื่องอัดอากาศหลักคือ เครื่องอัดอากาศชนิดสกรูและโรตารี่ไร้น้ำมัน ZR ซึ่งให้อากาศอัดแรงดันปานกลางสูงสุดที่ 10 บาร์ และ เทคโนโลยีบู๊สเตอร์ (D Booster) ซึ่งอัดอากาศให้มีแรงดันสูงสุด 25-40 บาร์

เพิ่มประสิทธิภาพให้ไลน์สำหรับบรรจุสินค้าด้วยเครื่องอัดอากาศแบบสกรู GA VSD+

เพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องบรรจุสินค้าลงกล่องแบบอัตโนมัติในไลน์การบรรจุสินค้าด้วยเครื่องอัดอากาศแบบสกรูชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมัน GA VSD+