Compressors
Solutions
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process Gas and Air Equipment
ผลิตภัณฑ์
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องผลิตก๊าซ
เครื่องผลิตก๊าซ
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
Industrial Tools & Solutions
Solutions
ผลิตภัณฑ์
Industrial Tools & Solutions
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
เครื่องมือขนย้ายวัสดุ
โซลูชันขันสลักเกลียว
ผลิตภัณฑ์
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
มอเตอร์ลม
ผลิตภัณฑ์
มอเตอร์ลม
มอเตอร์ลม
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
สว่านและเครื่องเจาะรูขั้นสูง
ผลิตภัณฑ์
สว่านและเครื่องเจาะรูขั้นสูง
สว่านและเครื่องเจาะรูขั้นสูง
เข้าร่วมโซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เข้าร่วมโซลูชัน
เข้าร่วมโซลูชัน
เข้าร่วมโซลูชัน
Vacuum solutions

การวางแผนงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ต้องนึกถึงอะไรบ้าง?

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

การวางแผนงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ต้องนึกถึงอะไรบ้าง?

การซื้อคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมนั้นเป็นการลงทุนที่ใช้งบประมาณเยอะมาก ดังนั้น เพื่อความคุ้มค่าของการลงทุน จึงควรดูแลรักษาคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณให้อยู่ในสภาพดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากที่สุด โดยสิ่งสำคัญที่หลายๆธุรกิจมักจะลืมนึกถึงสำหรับการบำรุงรักษานั่นก็คือ การวางแผนงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษารายปี ซึ่งหากละเลยประเด็นจุดนี้ไป ก็อาจทำให้ต้นทุนของคุณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

เคล็ดลับ 6 ข้อ ที่ควรนึกถึงเมื่อคุณต้องวางแผนงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

1. ชนิดของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนทำการบำรุงรักษา คือ คุณต้องทราบว่าคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่คุณใช้อยู่ เป็นชนิด oil-injected หรือ oil-free เพื่อที่จะบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง

2. เงื่อนไขการติดตั้งของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน? อยู่ในที่ร้อน ที่ชื้น หรือสกปรกไหม? หากติดตั้งอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะทำให้ยากต่อการบำรุงรักษา แต่หากคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีต่อการบำรุงรักษามากเท่านั้น

3. รอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

ควรกำหนดช่วงเวลาในการซ่อมบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมให้เข้ากับรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ซึ่งรอบสำหรับการเข้ารับบริการตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมนั้นนั้นไม่ควรเกินระยะเวลา 1 ปี

4. ความถี่ในการใช้งานคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณใช้งานบ่อยมากแค่ไหน? หากใช้งานมาก การบำรุงรักษานั้นก็จะเยอะมากขึ้นตามการใช้งาน แต่หากคุณมีคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมตัวสำรองอยู่ ก็จะช่วยให้กำหนดระยะเวลาการ maintenance ของคุณยืดออกไปได้นานกว่าเดิม

5. ระบบหล่อเย็น (Cooling system)

ระบบหล่อเย็นอาจจะถูกประเมินแยกไปจากรายการซ่อมบำรุงรักษาของคุณ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ เพราะชนิดของระบบหล่อเย็นก็มีผลต่อวิธีการบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมเช่นกัน

6.อุปกรณ์เสริมของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

ภายในคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม จะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำลมแห้ง (dryer), ตัวกรอง (filter), ตัวระบายน้ำทิ้ง (drain) ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนต้องได้รับการบำรุงรักษาที่บ่อยกว่าคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

atlas copco thailand 24/7 customer center

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24310