โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Legal notice

Below you will find information of legal relevance when visiting this website. In addition, we invite you to look at our Data Privacy Statement, which explains what kind of personal information may be gathered and processed, and how we may use “cookies”. We thank you for reading the contents of this page and policies, and, if you accept all terms and conditions, for visiting the website. By accessing or using the website, you accept all terms and conditions.

This website is operated by Atlas Copco Energas GmbH. Atlas Copco Energas GmbH is part of the Atlas Copco Gas and Process Division which is a global company with locations and legal entities in United States, China and India.

The information on the website may be changed without prior notification and without incurring any obligation or liability for us. The content of this website is provided as a convenience to visitors and constitutes non-binding information only. You are not authorized to set any links to the website without our prior written consent.

We will use reasonable efforts to include accurate information on our website. HOWEVER, WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS AS TO THE ACCURACY, COMPLETENESS, TIMELINESS, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OF THE INFORMATION GIVEN. IN NO EVENT WILL WE ACCEPT ANY LIABILITY TO ANY PARTY FOR DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR OTHER FOR ANY USE OR INABILITY TO USE THIS WEB SITE OR ITS CONTENTS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF PROGRAMS OR OTHER DATA ON YOUR INFORMATION HANDLING SYSTEM OR OTHERWISE. IT IS UP TO YOU TO TAKE ALL NECESSARY PRECAUTIONS AND TO ENSURE THAT WHATEVER YOU SELECT FOR YOUR USE IS FREE OF SUCH ITEMS AS VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES AND OTHER ITEMS OF DESTRUCTIVE NATURE. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS WHATSOEVER ABOUT ANY OTHER WEBSITE BELONGING TO A THIRD PARTY WHICH YOU MAY ACCESS THROUGH THIS WEB SITE.

Copyright, Trademarks, and other Intellectual Property Rights

The contents of the website, including but not limited to logos, trademarks, trade-names, text, images, graphics, sound, animation and video files, and their arrangement on the website are proprietary to us or one or more other Atlas Copco Group entities or third parties and subject to intellectual property protection. No content of the website may be reproduced, copied, transferred, published, distributed, modified, reposted, or placed onto other websites or documents, without prior written authorization. All intellectual property rights contained in the website, including copyrights, trademarks, trade secret and patent rights, are reserved and any use without prior written authorization from the respective owner is strictly prohibited. Nothing contained on the website shall be construed as granting any express or implied license or right to use our or any other Atlas Copco Group entity’s or third party’s intellectual property.

Links to third party websites

Some of our web pages may contain links to third party websites. Please note that we are not responsible for the terms of use or privacy policies, content, or practices of such other websites or their owners or operators.

Modification of this Legal Notice

We reserve the right to change or update this Legal Notice at any time. 

Gas and Process