โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Medical Air Solutions

Integrated, stable sources of compressed air hospitals, dental practices, veterinary labs or clinical work environments.

Contact our medical gas expert

Medical air supply for hospitals

In the critical field of patient care, the medical industry requires absolute clean, purified compressed air, which must be available with 100%  reliability in the operating rooms and hospital beds. With our compressed air systems for hospital operation, you are equipped for all areas of everyday medical use from non-invasive or intensive care to emergency situations.

Our products supply hospitals with high-quality breathing air or medical compressed air that is 100% reliable, certified, safe and efficient - for every application.

Within the Atlas Copco group we have the possibility to supply everything for your medical gas piped systems.
 
Our BeaconMedaes brand offers complete medical air systems, vacuum systems, oxygen generators and gas cylinder manifold systems in your mechanical room, as well as the piped gas distribution system in your hospital.
 
The BeaconMedaes organization covers all medical standards in the market and offers comprehensive technical and aftermarket support. 

mother patient respiratory atlas copco medical

Fields of application for medical compressed air

Breathing Air

girl with oxigen mask

When supplying breathing air, Atlas Copco meets the highest requirements for reliability and purity. Our equipment offers protection against a range of contaminants that may be present in a compressed air fed breathing air system. Our innovative devices provide clean air for all your medical applications: 

  • Mechanical ventilation and anesthesia
  • Drug delivery via a nebulizer 
  • Testing and drying of medical devices

Surgical Equipment

surgeons at work

Puncture, dissect, drill? Numerous surgical instruments are operated with compressed air and are dried with compressed air after cleaning. Our equipment provides clean air for surgical applications such as:

  • Pneumatic surgical tools (drilling, reaming, sawing, dissecting, tapping and screwing)
  • Pneumatic ceiling pendant operation
  • Testing of medical devices
  • High-speed high torque motors
  • Drying instruments in Sterile Processing
  • Providing clean, dry air for endoscope sterilizers

Complete Solutions

people in lab

Our medical air compressors and dryers are specifically designed for medical application. They guarantee an uninterrupted air supply in every situation.

Within the Atlas Copco group we have the possibilty to supply everything for your medical gas piped systems. Our BeaconMedaes brand offers complete medical air systems, vacuum systems, oxygen generators and gas cylinder manifold systems in your mechanical room, as well as the gas distribution system in your hospital. The BeaconMedaes organization covers all medical standards in the market and offers comprehensive technical and aftermarket support. 


Contact us


Contact us

Fill out the form on the right and our medical experts will get back to you as soon as possible. 

Man using smartphone, During leisure time. The concept of using the phone is essential in everyday life.

Let's connect

✔︎ ถูกต้อง หมายเลขไม่ถูกต้อง รหัสประเทศไม่ถูกต้อง เร็วเกินไป นานเกินไป

By submitting this request, Atlas Copco will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.