Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
Compressors
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ

ความน่าเชื่อถือสูง

ทางลมเข้าและลมออกพิเศษป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์หิมะของเราเย็นจัดจนแข็ง จึงทำงานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัดสำหรับการผลิตหิมะในอุณหภูมิที่ต่ำถึงขีดสุด

ปลอดภัยและง่ายต่อการซ่อมบำรุง

ส่วนประกอบในเชิงอุตสาหกรรมทำให้ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง การนำพาน้ำมันที่ต่ำช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการใช้พลังงานที่ต่ำลงถึงขีดสุด คอมเพรสเซอร์ลูกสูบจึงเหมาะสำหรับความต้องการด้านอากาศปริมาณน้อยซึ่งเป็นความต้องการทั่วไปของการผลิตหิมะ

คอมเพรสเซอร์สำหรับหิมะ การใช้งานเครื่องยิงทั้งหมด

ไม่ว่าคุณจะกำลังจะวางฐานหิมะ ขยายรีสอร์ทด้วยเส้นทางใหม่ หรือมองหาทางเลือกในการโหลดแผ่นไม้หรือผลิตหิมะใหม่ ให้คอมเพรสเซอร์ลูกสูบหิมะ LE ของเราเป็นคำตอบของคุณไม่ว่าจะอุณหภูมิจะต่ำเพียงใด เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานกับเครื่องยิงหิมะ ปืนหิมะ หรือเครื่องผลิตหิมะทุกประเภท ด้วยการรวมกันของการซ่อมบำรุงที่ต่ำ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดน้อยลง การใช้พลังงานที่ต่ำถึงขีดสุด และความน่าเชื่อถือสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับการผลิตหิมะทุกรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ LE

ข้อมูลทางเทคนิค

Capacity FAD l/s

2.1 l/s - 37.2 l/s

Working pressure

10 bar(e) - 30 bar(e)

Installed motor power

1.5 kW - 15 kW

Capacity FAD

7.6 m³/h - 133.8 m³/h