โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Desiccant air dryers BD+ CD+ XD+

Compressed air dryers BD+ series 100-3000 l/s - CD+ series 25-1400 l/s - XD+ series 550-3600 l/s

Contact our expert

Maximize energy savings

Our desiccant air dryers BD+, CD+ and XD+ adapt their energy usage to the real load. That is how they make you save substantially

Protect your production

Our patented Elektronikon control ensures maximum operating efficiency. It protects your production with advanced warnings for service and operating parameters

More Elektronikon®

Meet the food & beverages top quality standard

ISO 22000 certification for our oil-free production facility in Antwerp, Belgium. The food safety management system applies to all our Z type class 0 oil-free air compressors and matching dryers and filters

More ISO 22000

Optimal durability

Improve your desiccant air dryers' lifetime. Its proven, rugged design allows for switching the high-quality stainless steel valves.

Longer service intervals

Compared to standard activated alumina, the use of high-grade desiccant materials can double your set-up’s lifetime. Stainless steel significantly extends your valve service intervals, reducing your production down-time and maintenance costs

Easy installation

Supplied ready for use, no hidden installation costs. All components including silencers, sensors and the control unit are mounted on a solid base frame with integrated forklift slots

Make production more efficient

By eliminating moisture completely, you can increase your production equipment’s reliability and improve the quality of your finished goods. All air dryers incorporate unique, patented technology and energy-saving options. Available in a range of sizes with a pressure dewpoint as low as -70°C/-100°F.

Desiccant air dryers BD+, CD+ and XD+ compared

CD+ BD+ XD+ life cycle cost

Click here to enlarge

BD+ heated blower purge desiccant air dryers use a combination of heated air from an external blower, and only a minimal amount of compressed air. BD+ desiccant air dryers are also available in a zero purge variant. CD+ heatless desiccant air dryers are the simplest and only use only compressed air as a purge, minimising electrical connections. XD+ with zero purge cooling uses the heat of compression recovered from the compressor for the regeneration of the desiccant. The XD+ dryer does not consume any compressed air during the heating or cooling process.


Downloads

Brochures

Total customer care