Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
Compressors
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
มอเตอร์ลม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัม MDG, MD และ ND ออกแบบมาให้ไม่มีแรงไล่ ช่วยกำจัดของเสียของอากาศอัดที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบ twin town และมีแรงดันลดลงเช่นกัน

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ตัวควบคุมเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ ND จัดการพลังงานความร้อนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องการ การทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาด

โซลูชัน Smart AIR

โซลูชันที่ครบถ้วนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้ระบบแบบผนวกรวมซึ่งประกอบด้วยเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ ตัวกรอง ไดรเออร์และตัวควบคุม ผลิตภัณฑ์อากาศอัดของเราถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน

ลดเนื้อที่ที่ต้องการ

ขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับระบบที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันซึ่งจำเป็นต้องทำการกรอง

ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

ไม่มีก๊าซฟรีออน (Freon) หรือ CFC ที่เป็นอันตรายในเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัม MD และ ND และสามารถสามารถรีไซเคิลส่วนประกอบกว่า 95% ได้

มาตรฐานด้านอาหารและเครื่องดื่ม

การรับรอง ISO 22000 สำหรับโรงงานเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ชนิดไร้น้ำมันของเราในแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารได้ถูกนำมาใช้กับเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ชนิดไร้น้ำมันประเภท Z Class 0 ทั้งหมดและเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) กับตัวกรองที่เกี่ยวข้องของเรา

ISO 22000 เพิ่มเติม

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัมที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)ที่ใช้ความร้อนจากการบีบอัดประเภทดรัมนำเสนอวิธีการผลิตอากาศแห้งที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับแบบแรงเหวี่ยงหรือแบบสกรูแบบไร้น้ำมันของคุณ โดยความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการบีบอัดได้ถูกนำมาใช้เพื่อคายความชื้นออกจากสารดูดความชื้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความร้อนดังกล่าวมักจะถูกทิ้งไปในเทคโนโลยีการทำลมแห้งแบบ twin tower เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบโรตารี่ดรัมของเราหลีกเลี่ยงการสูญเสียอากาศอัดได้อย่างสมบูรณ์ และต้องการพลังงานในปริมาณที่น้อยที่สุดเพื่อให้จุดควบแน่น (dew point) ที่ต่ำ

  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัม MDG 450l/s - มีจุดควบแน่น (dew point) ที่  -40°C/F และต่ำกว่า
  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัม MD ตั้งแต่ 200 ถึง 4000 l/s – มีจุดควบแน่น (dew point) ที่ -25°C/-13°F 
  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัม ND ตั้งแต่ 300 ถึง 4000 l/s – มีจุดควบแน่น (dew point) ถึง -45°C/-49°F 
  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)ที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) เพื่อให้ตรงกับเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์แบบ VSD ชนิดไร้น้ำมันที่กินไฟต่ำลง
Brochures

โบรชัวร์ดิจิตอล

เรื่องราวของลูกค้า

Home of industrial ideas - male

Home of industrial ideas

แอตลาส คอปโก้ จัดเป็นผู้นำเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านงานอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2416