โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

MDG & MD & ND เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบโรตารี่ดรัม

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แรงอัด 200-4000 l/s

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัม MDG, MD และ ND ออกแบบมาให้ไม่มีแรงไล่ ช่วยกำจัดของเสียของอากาศอัดที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบ twin town และมีแรงดันลดลงเช่นกัน

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ตัวควบคุมเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ ND จัดการพลังงานความร้อนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องการ การทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาด

โซลูชัน Smart AIR

โซลูชันที่ครบถ้วนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้ระบบแบบผนวกรวมซึ่งประกอบด้วยเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ ตัวกรอง ไดรเออร์และตัวควบคุม ผลิตภัณฑ์อากาศอัดของเราถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน

ลดเนื้อที่ที่ต้องการ

ขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับระบบที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันซึ่งจำเป็นต้องทำการกรอง

ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

ไม่มีก๊าซฟรีออน (Freon) หรือ CFC ที่เป็นอันตรายในเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัม MD และ ND และสามารถสามารถรีไซเคิลส่วนประกอบกว่า 95% ได้

มาตรฐานด้านอาหารและเครื่องดื่ม

การรับรอง ISO 22000 สำหรับโรงงานเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ชนิดไร้น้ำมันของเราในแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารได้ถูกนำมาใช้กับเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ชนิดไร้น้ำมันประเภท Z Class 0 ทั้งหมดและเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) กับตัวกรองที่เกี่ยวข้องของเรา

ISO 22000 เพิ่มเติม

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัมที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)ที่ใช้ความร้อนจากการบีบอัดประเภทดรัมนำเสนอวิธีการผลิตอากาศแห้งที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับแบบแรงเหวี่ยงหรือแบบสกรูแบบไร้น้ำมันของคุณ โดยความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการบีบอัดได้ถูกนำมาใช้เพื่อคายความชื้นออกจากสารดูดความชื้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความร้อนดังกล่าวมักจะถูกทิ้งไปในเทคโนโลยีการทำลมแห้งแบบ twin tower เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบโรตารี่ดรัมของเราหลีกเลี่ยงการสูญเสียอากาศอัดได้อย่างสมบูรณ์ และต้องการพลังงานในปริมาณที่น้อยที่สุดเพื่อให้จุดควบแน่น (dew point) ที่ต่ำ

  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัม MDG 450l/s - มีจุดควบแน่น (dew point) ที่  -40°C/F และต่ำกว่า
  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัม MD ตั้งแต่ 200 ถึง 4000 l/s – มีจุดควบแน่น (dew point) ที่ -25°C/-13°F 
  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) โรตารี่ดรัม ND ตั้งแต่ 300 ถึง 4000 l/s – มีจุดควบแน่น (dew point) ถึง -45°C/-49°F 
  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)ที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) เพื่อให้ตรงกับเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์แบบ VSD ชนิดไร้น้ำมันที่กินไฟต่ำลง
Brochures

เรื่องราวของลูกค้า