โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

FX Refrigerant air dryers สำหรับงานอุตสาหกรรม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

ประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่ง

FX Refrigerant air dryers สำหรับงานอุตสาหกรรม ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่งพร้อมจุดควบแน่นแรงดันที่เสถียรด้วยจอแสดงผลแบบดิจิตอล ไร้การแช่แข็งและการกลั่นตัวของความชื้นและความเสี่ยงที่ความชื้นจะเข้าสู่ระบบอากาศอัดของคุณ

ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์

ด้วยส่วนประกอบคุณภาพ รูปแบบที่ทนทาน และระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ Air Dryer FX ให้ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์

การติดตั้งที่ง่ายดาย

แนวคิดแบบ Plug and Play กับการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบเดี่ยวและการควบคุมแบบกำหนดเองช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการติดตั้ง

การบำรุงรักษาที่ต่ำ

การออกแบบตามหลักการยศาสตร์ของ Air Dryer FX ช่วยให้มั่นใจได้ในการเข้าถึงส่วนประกอบหลักได้อย่างรวดเร็ว และระยะการซ่อมบำรุงที่ยาวนานช่วยให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ต่ำ

FX Refrigerant air dryers

FX Refrigerant air dryers ของเราขจัดความชื้นออกจากระบบอากาศอัดของคุณได้อย่างง่ายดาย น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถหลีกเลี่ยงการควบแน่นและค่าใช้จ่ายในการใช้งานและเวลาหยุดการผลิตที่เกิดขึ้นจากการกัดกร่อน