โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

หอถ่านกัมมันต์ QDT

หอถ่านกัมมันต์ประสิทธิภาพสูงจะขจัดกลิ่นและไอน้ำมันจากสภาพแวดล้อมอากาศอัดของคุณ

ติดต่อเรา

การขจัดไอน้ำมันสูงสุด

สุดยอดวัสดุจากถ่านกัมมันต์ของ QDT มาพร้อมกับความสามารถในการดูดซับสูงซึ่งรับประกันได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ตลอดอายุการใช้งาน โดยมีช่วงเวลาในการซ่อมบำรุงปีละครั้ง หรือ 4,000 ชั่วโมงการทำงาน แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะมาถึงก่อน

ประหยัดพลังงาน

ด้วยการปรับเส้นทางการไหลภายในทำให้ตัวหอพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานเพิ่มขึ้นได้เฉลี่ย 65 เปอร์เซ็นต์

การติดตั้งที่ง่ายดาย

ไม่ว่าจะติดตั้ง QDT บนพื้นหรือใช้ชุดอุปกรณ์ติดตั้งกับผนัง ก็สามารถทำได้ง่ายดายและไม่ยุ่งยาก

มอบความสบายใจ

QDT ของเรามอบความสบายใจให้กับคุณด้วยการออกแบบโครงครอบและส่วนหัวที่แข็งแรง พร้อมกับถุงผงกัมมันต์ที่โหลดด้วยสปริงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดช่อง

กินพื้นที่น้อย

เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม QDT นับว่ามีความกะทัดรัดเป็นอย่างมาก

การวัดความบริสุทธิ์ของอากาศ

ตัวระบุระดับน้ำมันเสริมจะวัดกระแสไหลลงของน้ำมัน ทำให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดเวลา

QDT รับประกันการกรองไอน้ำมันสูงสุด

ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งอากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องขจัดคราบไอน้ำมันและกลิ่นจากอากาศอัด ชั้นถ่านกัมมันต์ใน QDT ของเราจะใช้การดูดซับเพื่อลดละอองน้ำมันให้ต่ำกว่า 0.003มก./ม³ การสูญเสียแรงอัดจะอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดตลอดอายุการใช้งานของตัวกรอง

ดาวน์โหลด

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง