Compressors
Solutions
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process Gas and Air Equipment
ผลิตภัณฑ์
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องผลิตก๊าซ
เครื่องผลิตก๊าซ
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
Industrial Tools & Solutions
Solutions

หอถ่านกัมมันต์ QDT

หอถ่านกัมมันต์ประสิทธิภาพสูงจะขจัดกลิ่นและไอน้ำมันจากสภาพแวดล้อมอากาศอัดของคุณ

ติดต่อเรา

การขจัดไอน้ำมันสูงสุด

สุดยอดวัสดุจากถ่านกัมมันต์ของ QDT มาพร้อมกับความสามารถในการดูดซับสูงซึ่งรับประกันได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ตลอดอายุการใช้งาน โดยมีช่วงเวลาในการซ่อมบำรุงปีละครั้ง หรือ 4,000 ชั่วโมงการทำงาน แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะมาถึงก่อน

ประหยัดพลังงาน

ด้วยการปรับเส้นทางการไหลภายในทำให้ตัวหอพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานเพิ่มขึ้นได้เฉลี่ย 65 เปอร์เซ็นต์

การติดตั้งที่ง่ายดาย

ไม่ว่าจะติดตั้ง QDT บนพื้นหรือใช้ชุดอุปกรณ์ติดตั้งกับผนัง ก็สามารถทำได้ง่ายดายและไม่ยุ่งยาก

มอบความสบายใจ

QDT ของเรามอบความสบายใจให้กับคุณด้วยการออกแบบโครงครอบและส่วนหัวที่แข็งแรง พร้อมกับถุงผงกัมมันต์ที่โหลดด้วยสปริงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดช่อง

กินพื้นที่น้อย

เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม QDT นับว่ามีความกะทัดรัดเป็นอย่างมาก

การวัดความบริสุทธิ์ของอากาศ

ตัวระบุระดับน้ำมันเสริมจะวัดกระแสไหลลงของน้ำมัน ทำให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดเวลา

QDT รับประกันการกรองไอน้ำมันสูงสุด

ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งอากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องขจัดคราบไอน้ำมันและกลิ่นจากอากาศอัด ชั้นถ่านกัมมันต์ใน QDT ของเราจะใช้การดูดซับเพื่อลดละอองน้ำมันให้ต่ำกว่า 0.003มก./ม³ การสูญเสียแรงอัดจะอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดตลอดอายุการใช้งานของตัวกรอง

ดาวน์โหลด

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง