โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

สำหรับทุกสภาวะของไซต์งาน

HTA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -10°C/14°F ถึง +55°C/131°F สำหรับอากาศอัดที่เปียกและมีความชื้น พร้อมท่อน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์เสริม

การปรับขนาดอย่างปลอดภัย

ตัวรับอากาศ HTA ทำงานเข้ากับคอมเพรสเซอร์ที่ออกแบบมาสำหรับแรงดัน 45 bar และมีอุณหภูมิ 55°C/131°F

ความน่าเชื่อถือสูง

HTA ออกแบบมาให้มีความน่าเชื่อถือสูงสุดตามการคำนวณแบบไดนามิกโดยองค์ประกอบที่จำกัด สำหรับการคำนวณหาการต้านทาน ความกด จังหวะ และการสั่นสะเทือน (CE 97/23 - ASME ส่วนที่ 8, div 3)

การก่อสร้างที่ทนทาน

การปกป้องสูงสุดด้วยถังโลหะที่ปลอดภัยซึ่งได้ผ่านการชุบสังกะสีที่ผ่านความร้อน

การติดตั้งที่ง่ายดาย

เชื่อมต่อเข้าด้วยหลุมตรึงที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดาย

การประหยัดพลังงานสำหรับการใช้งานแรงดันสูง

ตัวรับอากาศแรงดันสูง HTA ของ Atlas Copco รักษาอากาศให้พร้อมใช้งานในอุณหภูมิที่คงที่โดยการจัดเก็บอากาศอัดไว้สำหรับในช่วงที่ต้องการใช้มาก ทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนด้านพลังงานและขยายอายุการใช้งานให้กับคอมเพรสเซอร์โดยการหลีกเลี่ยงรอบการโหลด/ถ่ายออกที่มากเกินไป HTA คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการใช้งานแรงดันสูงอย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ HTA

Volume

500 l - 3,000 l

@ pressure

40 bar