Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
Compressors
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
มอเตอร์ลม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ

สำหรับทุกสภาวะของไซต์งาน

HTA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -10°C/14°F ถึง +55°C/131°F สำหรับอากาศอัดที่เปียกและมีความชื้น พร้อมท่อน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์เสริม

การปรับขนาดอย่างปลอดภัย

ตัวรับอากาศ HTA ทำงานเข้ากับคอมเพรสเซอร์ที่ออกแบบมาสำหรับแรงดัน 45 bar และมีอุณหภูมิ 55°C/131°F

ความน่าเชื่อถือสูง

HTA ออกแบบมาให้มีความน่าเชื่อถือสูงสุดตามการคำนวณแบบไดนามิกโดยองค์ประกอบที่จำกัด สำหรับการคำนวณหาการต้านทาน ความกด จังหวะ และการสั่นสะเทือน (CE 97/23 - ASME ส่วนที่ 8, div 3)

การก่อสร้างที่ทนทาน

การปกป้องสูงสุดด้วยถังโลหะที่ปลอดภัยซึ่งได้ผ่านการชุบสังกะสีที่ผ่านความร้อน

การติดตั้งที่ง่ายดาย

เชื่อมต่อเข้าด้วยหลุมตรึงที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดาย

การประหยัดพลังงานสำหรับการใช้งานแรงดันสูง

ตัวรับอากาศแรงดันสูง HTA ของ Atlas Copco รักษาอากาศให้พร้อมใช้งานในอุณหภูมิที่คงที่โดยการจัดเก็บอากาศอัดไว้สำหรับในช่วงที่ต้องการใช้มาก ทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนด้านพลังงานและขยายอายุการใช้งานให้กับคอมเพรสเซอร์โดยการหลีกเลี่ยงรอบการโหลด/ถ่ายออกที่มากเกินไป HTA คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการใช้งานแรงดันสูงอย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ HTA

Volume

500 l - 3,000 l

@ pressure

40 bar