Compressors
Solutions
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process Gas and Air Equipment
ผลิตภัณฑ์
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องผลิตก๊าซ
เครื่องผลิตก๊าซ
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
Industrial Tools & Solutions
Solutions

ระบบการการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ของคอมเพรสเซอร์

ประหยัดพลังงานด้วยคอมเพรสเซอร์ ZR ไร้น้ำมันและ GA แบบเติมน้ำมัน

Contact ติดต่อเรา

ประสิทธิภาพของพลังงานที่ Atlas Copco

เด็กๆ มักพูดความจริงเสมอ!...มาฟังจากเสียงของพวกเขา เราคือบริษัทที่ลงทุนในด้านโซลูชันที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Loading...

ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน กำจัดการปล่อยของเสีย ประหยัดเวลา

อากาศอัดเป็นหนึ่งในสิ่งอเนกประสงค์ที่สำคัญที่สุดของสำหรับอุตสาหกรรม และยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้พลังงานมากที่สุดอีกด้วย ดังนั้นการประหยัดพลังงานของคอมเพรสเซอร์จึงส่งผลกระทบได้อย่างมหาศาลต่อค่าใช้จ่ายและสิ่งแวดล้อม

ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อดูที่ปริมาณคาร์บอนของคอมเพรสเซอร์อากาศโดยทั่วไปตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนไปถึงการรีไซเคิลอุปกรณ์ พลังงานที่ใช้ในการใช้งานคอมเพรสเซอร์อากาศคิดเป็น 99% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เนื่องจากการใช้พลังงานคิดเป็น 80% ของต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัดจึงจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลในด้านการอนุรักษ์ซึ่งไม่ได้หมายความเพียงในเชิงสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงยอดค่าใช้จ่ายของคุณด้วย

ในขณะที่ระบบอากาศอัดทั่วไปใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 10% ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งนั่นยังสามารถคิดได้เป็น 40% ของยอดค่าไฟฟ้าในโรงงานบางแห่ง

การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ของคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างไร

พลังงานไฟฟ้าสูงถึง 94% ถูกแปลงกลายเป็นความร้อนจากการบีบอัด หากไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ความร้อนนี้ก็จะสูญหายไปในชั้นบรรยากาศผ่านระบบระบายความร้อนและการแผ่รังสี

คุณสามารถใช้น้ำร้อนที่กู้คืนมาจากระบบอากาศอัดสำหรับวัตถุประสงค์ในทางสุขาภิบาลและการทำความร้อนพื้นที่ แต่สิ่งนี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานในกระบวนการเป็นพิเศษ การใช้น้ำร้อนเป็นสิ่งที่จ่ายเข้าไปล่วงหน้าในหม้อต้มหรือนำไปใช้โดยตรงในกระบวนการที่ต้องการอุณหภูมิอยู่ที่ 70 ถึง 90°C สามารถช่วยคุณประหยัดแหล่งพลังงานราคาสูงอย่างก๊าซธรรมชาติและน้ำมันทำความร้อนได้

Brochures

เรานำเสนอโซลูชันการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่แบบเฉพาะเจาะจงโดยขึ้นอยู่กับประเภทของคอมเพรสเซอร์ที่คุณมี