โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Reciprocating gas compressors HX & HN

Offering extremely reliable solutions for a wide range of applications, our HX/HN Series oil-free piston gas compressors help keep your costs in check with low maintenance requirements. HX and HN gas compressors handle gases such as air, nitrogen, CO/CO2, methane, hydrogen and argon. In addition to standard packages, they can be customized to meet your exact process requirements

Contact our reciprocating gas compressor expert

Certified oil-free

Securing your process with the best possible air and gas quality, oil-free technology meets the stringent ISO Class Zero standard. Oil-free delivery is not only important when gas comes into contact with consumable end products; it also eliminates the adverse effects that oil can have on your processes and equipment.

More on Class 0

Fully adaptable to your application needs

We can meet your gas composition compatibility and inlet pressure requirements with fully customized parts and materials. Choose components (valves, piston rod packings, cylinders) according to your gas type and humidity content, or select a standardized setup.

Handling many gases and applications

Meet one of the most versatile reciprocating compressors in the industry: HX/HN compressors handle air, nitrogen, helium, hydrogen, argon, CO/CO2, biomethane, natural gas, compressed natural gas for grid injection, etc


24/7 compressor operation

Boosting your uninterrupted productivity, HX/HN piston gas compressors can work efficiently and cost-effectively under difficult site conditions with minimal maintenance and long overhaul intervals


Up to 8 000 hours/year service-free

Turn to a machine that gets the job done without fail. With a horizontal balanced opposed design that is safe and produces less vibration, HX/HN gas compressors several thousand hours per year without service intervention. Low piston speed and low inter-stage temperatures also preserve the inner parts of the machines, drawing from API 618 guidelines

Technical description reciprocating gas compressors HX and HN

Industrial air and gas applications

HX and HN high pressure reciprocating gas compressors handle compression solutions in power plants, oil and gas sites, chemical plants, and industrial processes around the world. Powered by an energy-efficient horizontal balanced opposed design, our versatile HX/HN gas compressors can have many faces. Handling gases such as air, nitrogen, CO/CO2, methane, hydrogen and argon, they play the part of:

 • fuel gas booster
 • high pressure air supply for air separation units
 • nitrogen booster in many industries like metal, food and beverage

Our flexible HX/HN design can be used for a wide variety of applications and industries.
Find out more about our HX/HN solutions for medium pressure air.

Meeting international standards

HX and HN reciprocating gas compressors are certified according to major international standards including:

 • CE/PED
 • ASME
 • SQRL
 • GOST
 • IEC/CE
 • UL/CSA
 • ATEX Zones 2, 3
 • PED module D & H
 • other codes or standards on request

Oil-free whatever the conditions

Oil-free compression with PTFE piston rings and long distance pieces safeguards gas quality. That’s an important asset, since even the slightest contamination of oil is unacceptable and could lead to high risks in many applications. HX/HN high pressure gas compressors work under strenuous conditions in outdoor, indoor, refineries, deserts (high inlet temperatures) and sandy environments.

Adjustable flow rate

To ensure maximum flexibility in your operation, a variety of regulation systems, including optional variable speed drive, valve load-unload mechanism adjust the flow rate according to the actual utilization of the machine. What’s more, our experts are here to help you choose compressor options to meet your specific needs.

You can find our reciprocation gas compressors in most industries