Compressors
Solutions
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
Compressors
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Solutions
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Air Motors
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมด้านลม
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมด้านลม
อุปกรณ์เสริมด้านลม
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณให้ดีขึ้น

บูสเตอร์ DX/DN ออกแบบมาให้สามารถปรับเข้าได้กับทุกสิ่ง: ขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซที่คุณต้องการบูสต์ในกระบวนการของคุณ สามารถส่งมอบได้โดยมีหรือไม่มีโครงหลังคา

ไร้การปนเปื้อนของน้ำมัน

บูสเตอร์เหล่านี้ได้รับการรับรอง ISO 8573-1 Class 0 ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีน้ำมันจากบูสเตอร์ไหลเข้าสู่เครือข่ายอากาศและก๊าซของคุณ ช่วยลดช่วงเวลาหยุดทำงานในการผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Class Zero

การประหยัดพลังงานสูง

ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) จะปรับการไหลตามที่คุณต้องการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของไนโตรเจนและอากาศอัดได้ถึง 35% โดยประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VSD

การนำพลังงานกลับมาใช้อีกครั้ง

ระบบการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่แบบผสมรวมใช้ความร้อนจากการบีบอัดเป็นน้ำร้อนสำหรับจุดอื่นๆ ในระบบการผลิตของคุณ เช่น หม้อต้ม ฝักบัว การทำความร้อนในพื้นที่…

เสียบปลั๊กและใช้งานได้ทันที

บูสเตอร์ DX/DN (VSD) ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีรูปแบบที่กะทัดรัด ส่วนประกอบแบบผนวกรวม และฐานคอนกรีต ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้ต่ำลง

ควบคุมกระบวนการผลิตของคุณ

Elektronikon® ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการควบคุมแรงดันและการไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและปกป้องอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Elektronikon®

ไนโตรเจนบูสเตอร์และเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ลูกสูบแบบไร้น้ำมันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

บูสเตอร์ DX/DN ที่แข็งแรงและทนทานของเรามีทั้งรูปแบบหนึ่งจังหวะและสองจังหวะ จึงมีการบีบอัดอากาศหรือไนโตรเจนของคุณได้ด้วยแรงดันที่หลากหลาย:

  • สูงสุด 70 bar (e)
  • อัตราการไหลขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของกระบวนการของคุณ
ด้วยการปล่อยไนโตรเจนหรืออากาศอัดที่ได้รับการรับรอง ISO 8573-1 Class 0 รับรองเรื่องการปนเปื้อนของน้ำมัน100% ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ำมันในการผลิตของคุณได้ เนื่องจากไม่มีทางที่น้ำมันจากเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์จะเข้าสู่ระบบไนโตรเจนหรืออากาศของคุณได้จากบูสเตอร์

ปรับการไหลให้ตรงกับความต้องการของคุณด้วย VSD

บูสเตอร์สองจังหวะสามารถกลายเป็นตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการประหยัดพลังงานของคุณได้ถึง 35% โดยประมาณเนื่องจากระบบจะปรับการไหลให้ตรงกับความต้องการของคุณโดยอัตโนมัติ ปลอดภัยไว้ก่อน: ยูนิต Elektronikon® จะควบคุมแรงดันและการไหล และปกป้องยูนิตจากการทำงานล้มเหลวด้วยเซ็นเซอร์ภายใน

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

คุณสามารถประหยัดได้มากขึ้นอีกด้วยระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ที่ผนวกรวมอยู่ภายในซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำความร้อนจากการบีบอัดกลับมาใช้ใหม่ในรูปของน้ำร้อนในจุดอื่นๆ ของระบบการผลิตของคุณ (เช่น การทำความร้อนในพื้นที่ หรือฝักบัว)
ปลอดภัยไว้ก่อน: ยูนิต Elektronikon® จะควบคุมแรงดันและการไหล และปกป้องยูนิตจากการทำงานล้มเหลวด้วยเซ็นเซอร์ภายใน
รูปแบบอันล้ำสมัยของเราและการใช้วัสดุขั้นสูงทำให้เราออกแบบยูนิตดังกล่าวออกมาได้อย่างเรียบง่ายเช่นเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน บูสเตอร์ DX/DN เป็นแพ็คเกจแบบ All in One ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย และช่วยคุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

Capacity Nm3/h

60 Nm³/h - 12,800 Nm³/h

Working pressure

25 bar(e) - 70 bar(e)

Installed motor power

37 kW - 315 kW

ดาวน์โหลด

การดูแลลูกค้าทั้งหมด