โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

GT-Series centrifugal compressor for air and process gas applications

Atlas Copco GT-Series integrally geared centrifugal compressors feature innovative gearbox and impeller designs for air and process gas applications up to 205 bar.

Contact our centrifugal compressor experts

Loading...

Integrally geared compressor

As the industry’s most efficient and compact gear design, integral gear technology delivers multiple-speed capability that allows each compression stage to run at the optimum speed, giving the best efficiency possible.

State-of-the-art gearbox design

Utilizing multi-stage compression with as many as eight stages on a single gearbox, our centrifugal GT-Series compressors can be configured to handle combined processes in one cycle.

Full API compliance

The GT Series is manufactured according to the rigorous standards of the American Petroleum Institute (API), namely API 617, Chapter 3 (gas); oil systems according to API 614.

Learn more about API

Technical description GT-Series centrifugal compressor

Atlas Copco Gas and Process has designed and commissioned thousands of centrifugal compressors worldwide. From air separation to oil and gas processes our compressors are built to boost efficiency and productivity. Designed in a compact package with minimum installation time, GT Series compressors handle flow volumes up to 480 000 m3/h and pressure of up to 205 bar. Our GT-Series compressor are configured up to eight stages, with required driver powers up to 37 MW. Driven by integral gear technology, GT Series centrifugal compressors increase your productivity with the industry’s most efficient and compact mechanical drive design. Add to that our highly-efficient and expertly tailored impellers, and you get an optimum solution for your specific application and process requirements. Boosting the compressors’ flexibility, options such as Variable Inlet Guide Vanes (IGVs) and Variable Diffuser Guide Vanes (DGVs) give greater process control and higher performance when conditions such discharge pressure, flow volume change. Central for many application scenarios, the GT Series centrifugal compressors are fully API compliant, built for a long service life, and backed by our global Aftermarket Services network.

Technical product specifications

Performance data

Maximum suction pressure

0.98 bar(a)

Maximum discharge pressure

205 bar(a)

Suction temperature

-165 °C - 400 °C

Effective inlet flow range

250 m³/h - 500,000 m³/h

Stages (min./max)

1 - 8

Seal Types

labyrinth, carbon ring, dry-gas seal

Power requirement HP

45,000 HP

Solutions for your process

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy