โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

Compander (TM) integrally geared compressor expander

By combining compressor and expander functions into one unit, the Atlas Copco Gas and Process Compander provides a highly efficient, CAPEX-friendly process solution

Contact our Compander experts

A close-up look at our Compander (TM)

Highly efficient and reliable Atlas Copco Compander (TM)

Watch here

Loading...

Vast compressor and expander experience

Utilizing the full energy recovery potential for combined compression and expansion processes, the Compander (TM) merges our longstanding expertise in compression and turboexpanders into one convenient, energy saving solution

Meeting API standards

Our companders meet all critical industry standards, including API 617

See how we meet API compliance

Compact, Efficient, Reliable

The Compander (TM) meets key needs in many of today's industrial processes where efficiency, a smaller footprint and faster installation times are key factors in equipment purchase decisions

Technical description of the Compander (TM)

Our Compander (TM) is designed to handle all gases and delivers volume flows of up to 480 000 m3/h over 8 stages, operating at a rated power of up to 30 MW. It’s a solution that meets key needs in many of today’s industrial processes, where energy efficiency is a major operations focus. Utilizing the full energy recovery potential for combined compression and expansion processes, the Compander (TM) merges our long standing expertise in integral gear technology and turbo expanders into one solution. It’s unique in that compressor and expander stages are housed in one gear box. You can use the energy recovered on the turboexpander side to power the compressor’s energy cycle, significantly reducing the compressor’s energy consumption (rotor drive). Our nitrogen and methane companders can be used in different LNG and chemical applications, respectively:

  • Nitric acid
  • Small-Scale LNG
  • HPPO
  • Caprolactam
  • Phenol
  • Boil off gas reliquefaction
  • Nitrous oxide

Technical product specifications

Performance data

Maximum suction pressure

0.98 bar(a)

Maximum discharge pressure

200 bar(a)

Suction temperature

-165 °C - 400 °C

Effective inlet flow range

0 m³/h - 480,000 m³/h

Stages (min./max)

1 - 8

Seal Types

dry-gas

Power requirement HP

40,230 HP

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy