โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

High pressure Boil Off Gas (BOG) Compressor

Experience over 98% reliability and availability with six stages of compression mounted on a single gearbox and skid. Atlas Copco Gas and Process' longstanding experience in integrally-geared technology can now offer lower CAPEX and OPEX costs in high pressure BOG applications.

Contact our centrifugal compressor experts

Loading...

Integrally geared compressor

As the industry’s most efficient and compact gear design, integral gear technology delivers multiple-speed capability that allows each compression stage to run at the optimum speed, giving the best efficiency possible.

Dry gas seals

Utilizing dry gas seals on each stage - A technology pioneered by Atlas Copco Gas and Process - enables the BOG compressor to achieve over 98% reliability while reducing the amount of methane emitted into the environment.

Lower CAPEX and OPEX

By mounting all six stages on a single bull gear, the BOG compressor offers lower CAPEX and OPEX costs versus conventional BOG handling technologies.

Adapting integrally-geared technology to high pressure BOG applications

Atlas Copco Gas and Process has over 50 years of experience designing integrally-geared compressors (IGC) for the LNG market. Using our experience in low pressure BOG handling and fuel gas boosting, we were able to apply IGC technology to high pressure BOG handling.

Compared to traditional high pressure BOG technology, the inherent design of an IGC offers significant CAPEX and OPEX savings. CAPEX costs are reduced due to the BOG compressor mounting six process stages – both cryogenic and warm – on a single gearbox and skid. This reduces size and the need for multiple machines to manage your process.

OPEX reductions are the result of the inherent efficiency of the IGC design. Sharing a single bull gear, each stage is custom-engineered to run at the proper speed. This, along with precisely designed impellers maximize efficiency to keep your operating costs manageable.

With more than 8,000 integrally-geared reference units globally, we used our experience in the low pressure BOG and fuel gas boosting applications to adapt dry gas seals (DGS) on each stage of the high pressure BOG unit. DGS – a technology pioneered by Atlas Copco Gas and Process - offer the lowest seal leakage rates in the industry. This leads to a more efficient process and less methane emitted into the environment. 

Technical product specifications

Performance data

Maximum suction pressure

0.98 bar(a)

Maximum discharge pressure

205 bar(a)

Suction temperature

-165 °C - 400 °C

Effective inlet flow range

250 m³/h - 500,000 m³/h

Stages (min./max)

1 - 8

Seal Types

labyrinth, carbon ring, dry-gas seal

Power requirement HP

45,000 HP

Compressors, expanders, and Companders to suit your LNG process needs

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy