โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

RT-Series single-shaft radial compressor

Atlas Copco Gas and Process has over 100 years of air separation experience. It’s this expertise that we lean on when designing compressors for modern large-scale air separation units (ASU). Our robust single-shaft, three-stage radial-flow RT-Series compressor reaches new levels of stage and impeller efficiency and productivity for your main air application requirements.

Contact our turbocompressor experts

Built for large-scale air separation

Large-scale, reliable and highly-efficient compressor packages. Reduce your operational and maintenance costs, while experiencing shorter setup times and easier site construction

Robust main air compressor unit

High flow levels and superior efficiency are hallmarks of the RT’s three-stage radial single shaft main compressor design. The sturdy main compressor ensures top performance over the lifespan of the product

Drive train expertise

We have decades of experience coupling our custom-designed turbomachinery to the proper power source. From steam to electric to the newest in energy recovery drives, Atlas Copco Gas and Process can design a system that perfectly fits your needs

Interstage coolers

Coolers are a critical part of your main air compression process. That’s why our interstage coolers use a proven water-in-tube/air-in-shell design with an integrated water demister to ensure optimum performance

Global sourcing network

Five facilities located throughout the globe ensure we can reduce CAPEX costs by being able to create and package your machinery regionally

Technical description of the RT-Series single-shaft turbocompressor

A direct answer to growing demand for larger and OPEX optimized air supply levels in today’s air separation units (ASUs), the single-shaft, three-stage radial-flow RT-Series combines the best in our aerodynamic competence to deliver ultra-efficient stage and impeller design. In full compliance with API 617 and 614 (oil system) standards, the RT-Series is developed for all main air separation applications. By using a modular, simplified design and a free-arrangement packaging concept the RT-Series compressors

  • Shorter delivery time
  • Lower OPEX costs
  • Ensure maximum reliability
  • Minimize maintenance downtime

Technical product specifications

Performance data

Maximum suction pressure

1 bar(a)

Maximum discharge pressure

7 bar(a)

Suction temperature

-40 °C - 80 °C

Effective inlet flow range

320,000 m³/h - 650,000 m³/h

Stages (min./max)

1 - 3

Seal Types

labyrinth, carbon ring

Power requirement HP

60,000 HP

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy