โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

T-Series centrifugal compressor for downstream applications

Working in some of the world’s most demanding chemical and petrochemical applications, our T-Series compressors are trusted for efficient processing of polyolefines such as polypropylene and polyethylene. Built for maximum reliability they handle discharge pressures of 40 bar and flow volumes up to 80 000 m3/h (47 086 cfm)

Contact our centrifugal compressor experts

Process-specific configurations

T-Series centrifugal compressors can be customized precisely to your process requirements and site conditions. They deliver discharge pressures up to 40 bar (580.2 psi) and flow volumes up to 80 000 m3/h (47 086 cfm). Also comes in combination with killgas turbines for safe shutdown

Designed for premier efficiency

Our direct-driven T-Series compressors can be used as a cycle gas compressor and main loop compressor. They provide outstanding efficiency, thanks to the unique overhung design and position of the purged inlet guide vane in connection with the open impeller

Proven component designs

Our manufacturing expertise unlocks a high level of aerodynamic performance and mechanical reliability. Critical components such as impellers, casings, guide vanes, shaft seals, gears and bearings are anchored in proven, field-tested designs. The entire compressor stage is designed to prevent polymerization

Leakage-free design

Our dry-gas seals can be applied in tandem configurations. Dynamic dry-gas seals offer an alternative to oil-lubricated seals for sensitive applications

Full process control with variable inlet guide vanes (IGV)

Broadening your control over the process, purged, variable inlet guide vanes (IGV) give you optimal flow rates, especially when changing on-site conditions require you to make quick adjustments

Technical description of the T-Series centrifugal turbocompressor

Backed by decades of reliable performance of reliable, real-world and our experience from more than 100 reference projects, our T-Series direct-driven centrifugal gas compressors are at work in some of the world’s most demanding applications. From Russia to the Middle East, and beyond, the T-Series delivers maximum compressor efficiency and robustness in complex and rigid polypropylene and polyethylene processes

API 617 and API 614 compliant

T-Series centrifugal compressors process reactor pressures of up to 40 bar (580.2 psi) and flow volumes up to 80 000 m3/h (47 086 cfm), powered by proven Atlas Copco technologies such as

  • adjustable Inlet Guide Vanes (IGVs)
  • highly-efficient closed impellers
  • high-speed axial bearings

T-Series compressors feature state-of-the-art dry gas seals as an alternative to oil-lubricated systems. Their outstanding safety reliability is also confirmed by American Petroleum Institute (API) certification according to standards API 617 and API 614.

And, depending on your process, our experts around the globe can customize your turbo compressors – also matching API and local safety standards – to boost the safety and efficiency of your operation.

Technical product specifications

Performance data

Maximum suction pressure

40 bar(a)

Maximum discharge pressure

43 bar(a)

Suction temperature

-40 °C - 150 °C

Effective inlet flow range

15,000 m³/h - 65,000 m³/h

Stages (min./max)

1 - 1

Seal Types

dry-gas

Power requirement HP

10,000 HP
Loading...

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy