โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

GG-Series oil-lubricated gas screw compressor for methane

Our GG-Series gas screw compressors bring the benefits of Variable Speed Drive technology to the field of methane and biomethane gas grid injection. Constant discharge pressure at flow levels up to 900 Nm³/h. Cutting your energy requirements through adaptive motor speeds matched to your plants’ production levels

Contact Contact our gas screw compressor experts.

Built for high efficiency

The Variable Speed Drive (VSD), coupled with inlet pressure control, maximizes flow and minimize required horsepower. By working less to do more, VSD consumes less power, while giving greater process control and requiring less maintenance

Low cost of ownership

Implementing gas screw technology and VSD drive, the GG-Series offers you tremendous savings in terms of energy and maintenance. Well-designed circuits, full accessibility and the capability for predictive maintenance also contribute to a low cost of ownership for your machinery

Gas-tight and secure

Equipment for gas compression must meet more stringent safety requirements than conventional air compressors and the GG-Series more than measures up: 100% gas-tight and in compliance with ATEX Zone 1 & 2

Methane and biomethane compressors

Combining outstanding performance and safety in a compact, cost-efficient package, our GG-Series oil-lubricated gas screw compressors meet the demands of the most rugged methane and biomethane gas grid injection facilities.

Powered by Variable Speed Drive (VSD) technology, GG-Series compressors do not only help reduce power bills, but also significantly lower the wear-and-tear on your compressor. That, in turn, reduces your maintenance cost and service intervals

Optimal control and safety

An easy-to-use control system – the Elektronikon MkV control & monitoring system – lets you keep an eye on all parameters of your daily operations. Add to that key features including an emergency solenoid valve shutdown stop – to isolate the compressor from the gas supply in emergencies – as well as gas detection sensors and software, and you get an ultimately safe compressor solution.

With a compact and robust design to meet the high safety demands in the methane/biogas industry, GG-Series compressors comply with the stringent ATEX Zone 1 & 2 design requirements and CE directives. Security functions are handled by a SIL2 PLC (according to IEC 61508), making the GG-Series one of the safest and most reliable choices in the industry.

Technical product specifications GG-Series gas screw compressor

Product parameters

Working Pressure

0 bar(a) - 16 bar(a)

Effective Flow Rate

75 Nm³/h - 900 Nm³/h

Installed Motor Power

90 kW - 132 kW