Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
Compressors
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ

1630083300 : Roto Foodgrade Fluid

น้ำมันเกรดอาหาร (Food grade oil) ประสิทธิภาพสูงสำหรับคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เภสัชกรรมและการบรรจุหีบห่อ

ขอใบเสนอราคา

ดัชนีความหนืดสูง

ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลาย ใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

สามารถสัมผัสกับอาหารได้

Roto-Foodgrade Fluid ได้รับการรับรองโดยองค์กรสาธารณสุขระดับสากล (NSF International) ก่อนหน้านี้คือมาตรฐาน USDA สำหรับการประยุกต์ใช้งาน H1

มีการผลิตแบบเฉพาะ

การปฏิบัติตามมาตรฐาน Kosher และ Halal

ข้อมูลจำเพาะของน้ำมัน Roto Synthetic Food grade

น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม - Roto food grade
ประเภทน้ำมัน : น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ช่วงการซ่อมบำรุง: 4000 ชม. หรือ 1 ปี
สภาพแวดล้อม : ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ 0°C ถึง +35°C
อุปกรณ์: สกรูแบบเติมน้ำมันของ Atlas Copco
รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้: คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม รุ่น GA - GX
ความจุ
5l : 1630 0833 00
20l : 1630 0542 00

ข้อมูลจำเพาะของน้ำมัน Roto Z Food grade

น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม - Roto Z food grade
ประเภทน้ำมัน : น้ำมันพื้นฐานกึ่งสังเคราะห์ที่มีแพ็คสารเติมแต่งแบบเฉพาะ
ช่วงการซ่อมบำรุง: 4000 ชม. < 55 kw , 8000 ชม. > 55 kw (หรือ 2 ปี)
สภาพแวดล้อม : ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ 0°C ถึง +50°C
อุปกรณ์: สกรูและ tooth แบบไร้น้ำมันของ Atlas Copco
รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้: คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม รุ่น ZR, ZT, ZA, ZE
ความจุ
5l : 1630 2057 05
20l : 1630 2057 20
Download the Oil Specification Sheet