โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free (Oil-free air compressors)
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

1630083300 : Roto Foodgrade Fluid

น้ำมันฟู๊ดเกรด (Food grade oil) ประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เภสัชกรรมและการบรรจุหีบห่อ

ขอใบเสนอราคา

ดัชนีความหนืดสูง

ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลาย

สามารถสัมผัสกับอาหารได้

Roto-Foodgrade Fluid ได้รับการรับรองโดยองค์กรสาธารณสุขระดับสากล (NSF International) ก่อนหน้านี้คือมาตรฐาน USDA สำหรับการประยุกต์ใช้งาน H1

มีการผลิตแบบเฉพาะ

การปฏิบัติตามมาตรฐาน Kosher และ Halal

ข้อมูลจำเพาะของน้ำมัน Roto Synthetic Foodgrade

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม - Roto food grade
เหมาะสำหรับสภาวะการทำงานมาตรฐาน

ประเภทน้ำมัน : น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ช่วงการซ่อมบำรุง: 4,000 ชม. หรือ 1 ปีในสภาวะการทำงานไม่หนัก
สภาพแวดล้อม : ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ 0°C ถึง +30°C
อุปกรณ์: สกรูหล่อลื่นด้วยน้ำมันของ Atlas Copco
รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้: คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม รุ่น GA - GX
ความจุ
5l : 1630 0833 00
20l : 1630 0542 00

ข้อมูลจำเพาะของน้ำมัน Roto Synthetic Foodgrade Ultra

Roto Synthetic Fluid Foodgrade Ultra Family 5L and 20L container
เหมาะสำหรับสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง สภาพแวดล้อมที่เต็มด้วยฝุ่นและความชื้น

ประเภทน้ำมัน : น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ช่วงการซ่อมบำรุง: 4,000 ชม. หรือ 2 ปีในสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง
สภาพแวดล้อม : ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ 0°C ถึง +40°C
อุปกรณ์: สกรูหล่อลื่นด้วยน้ำมันของ Atlas Copco
รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้: คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม รุ่น GA - GX
ความจุ
5l : 1830 0234 05
20l : 1830 0234 06

ข้อมูลจำเพาะของน้ำมัน Roto Z Foodgrade

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม - Roto Z food grade
ประเภทน้ำมัน : น้ำมันพื้นฐานกึ่งสังเคราะห์ที่มีแพ็คสารเติมแต่งแบบเฉพาะ
ช่วงการซ่อมบำรุง: 4000 ชม. < 55 kw , 8000 ชม. > 55 kw (หรือ 2 ปี)
สภาพแวดล้อม : ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ 0°C ถึง +50°C
อุปกรณ์: สกรูและ tooth แบบไร้น้ำมันของ Atlas Copco
รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้: คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม รุ่น ZR, ZT, ZA, ZE
ความจุ
5l : 1630 2057 05
20l : 1630 2057 20
Download the Oil Specification Sheet