โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

More power nodes increase QES generators range offer for general construction and rental

13 มกราคม 2021

The Atlas Copco’ diesel generators portfolio have been increased by adding new power nodes from 200kVA to 500kVA to the QES range of products. This range provides a practical and trusted power solution for the toughest worksites.

QES generators are the best choice for general construction sites. We set out to
make a generator that is tough, resilient and ready to withstand the elements. We
guarantee a constant source of power, even in the toughest conditions.

Sergio Salvador , Product Marketing Manager

Withstanding the elements

mobile diesel generator, ready for all elements

Withstanding the elements

The corrosion treated, water-proof canopy, along with the ability to work at high and low ambient temperatures makes the QES range of diesel generators a great choice. With all the options you could ever need and ready operate in just a few seconds, this range is ready to withstand whatever the elements can throw at it.

Designed to resist

Raintesting

The generators are tested for all circumstances

The QES mobile diesel generator range has undergone an extensive design and testing procedure to ensure resilience against even the harshest weather. The secure, corrosion-proof canopy repels all liquids, including heavy rainfall, and also performs in extreme heat. The galvanized steel canopy and powder paint coating which undergoes a 720 hour spray test plus nitrogen cutting and double layer painting base frame which undergoes a 480 hour spray test, ensures corrosion resistance.

Easy to install and operate

Mobile diesel generator easy to install and operate

Mobile diesel generator easy to install and operate

Another key element of the design is that it is easy to operate, giving the generator plug-and-power capability and eliminating any headaches associated with start-up. In addition, models over 250 kVA can be easily synchronized when looking for paralleling, load sharing or power export solutions. In addition, multiple sockets combinations are available depending on the customer’s needs:
• Single phase option: if lower power output is needed, for a handheld tool or pump, for example. It comes with three different socket options are available depending on the local power standard.
• CEE 400 V from 16 A to 125 A sockets when the objective is to get the maximum power output from the generator.

Ready to move mobile diesel generator

ready to move, easy to move mobile diesel generator

Ready to move mobile diesel generator

The ultra compact footprint along all the range, simplify truck loading and storage. In example, models below 50kVA can be storage in two levels. QES diesel generators range come with a lifting frame structure to withstand up to four times the weight of the generator and its heavy duty base frame is made for a regular mobilization.

Environmentally friendly

Not only thanks to its spillage free frame, standard in all models and the 110% self containment, optional form 250kVA, but the noise attenuation provided by its rugged galvanized steel enclosure.

Download library

Event Product Power generators Mobile Diesel Generators QES News and events 2017