โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Energy Storage Systems Large

From 10 to 1000 kVA

Get a quote

ZenergiZe, large energy storage systems

The clean and quiet source of energy

Loading...

Parallel Capability

You can scale your final solution with up to 30 ZBCs working in parallel in any power node.

Microgrid possibility with genset

The ZBC can store energy coming from different sources and manage the power supply of small residential areas.

40,000 hours lifespan

High-density lithium-ion batteries

70% more compact and lighter in weight

Due to its size and weight, it is very versatile and can be used in rental or construction applications where easy transport is a must.

Stores and delivers renewable energy

The ZBC makes an efficient use of the energy produced by renewable sources, storing it for immediate or later use.

ZERO fuel and CO2 emissions

It helps operators to dramatically reduce their fuel consumption and CO2 emissions, while delivering optimal performance with zero noise and virtually no maintenance.

ZBC, large range energy storage system

With a footprint of just 10ft or 20ft, depending on the model, these Energy Storage Systems are easy to use, scale and install. Like the medium range models, ZBC units can be used as a standalone source, combined with generators to make a hybrid power solution or renewable sources of energy, as well as to create microgrids. These large Energy Storage Systems are the ideal solution for demanding applications that require a constant and significant flow of electrical energy.

The ZBC models can be combined with renewable sources of energy for immediate or later use. It captures the energy from solar panels, for example, and stores it for delivery at any given time. They can also act as the ‘brain' of a microgrid, storing and managing the power coming from different sources and regulating the load for each of the applications associated with the microgrid.

Atlas Copco's large range of Energy Storage Systems also meet operating and safety restrictions in noise-sensitive environments. Moreover, these machines enable users to minimize the environmental impact of their operations by reducing fuel consumption and emissions. 

ESS Large technical information

General technical data   ZBC 100-500 ZBC 150-500 ZBC 250-500 ZBC 500-250
Nominal rated power kW / kVA 100 / 100 150 / 150 250/ 250 500 / 500
Nominal energy storage capacity kWh 537 537 537 250
Rated voltage (50Hz)* VAC 400 / 230 400 / 230 400 / 230 400 / 230
Battery system voltage VDC 716,8 716,8 716,8 768
Nominal rated current A 144 216 360 720
Operating temperature (1) ºC -20 to 60 -20 to 60 -20 to 60 -20 to 60
Sound power level dB(A) <70 <70 <70 <70
Performance (2)
Discharge autonomy 100% / 75% nominal power h 5 / 6,6 3,3 / 4,4 2 / 2,6 0,4 / 0,6
Discharge autonomy 50% / 25% nominal power h 10 / 20 6,6 / 13,3 4 / 8 0,9 / 1,8
Recharging time / Parking mode recharging (@DoD%) h NA NA NA NA
Recommended generator size kVA >20 >30 >50 >50
Max outlet hybrid system A Paralling capability Paralling capability Paralling capability Paralling capability
Dimensions and weight
Dimensions (L x W x H) mm 2991 x 2438 x 2896 2991 x 2438 x 2896 2991 x 2438 x 2896 2991 x 2438 x 2896
Weight kg 9460 9650 9900 8000

Download the brochure

Our solutions portfolio