โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Core drills

Safe handheld drilling in reinforced concrete and asphalt up to a diameter of 200 mm.

Contact me +66 (0) 38 562 900

Safer with torque control

Due to the non-kick back operation, you can drill holes of up to 200 mm in diameter free hand

No sparks

There are no electrical components, which means it´s safe to use the hydraulic core drills indoors

Can be used under water

Our core drills can be used for wet diamond core drilling on the toughest jobs

Easy transport

Our core drills come in a strong steel case for an easy sand safe transport.

Prepared for drill stands

Standard round 60mm front-end makes it fit to the majority of standard drill stands

The jack-of-all-trades in core drilling

Core drills are used by construction professionals in a wide range of applications including building renovation and utility works. They are relied on to install drainage, sewer and water pipes, plus cable and ventilation ducts where large and deep holes are needed. Core sampling in asphalt roads is another perfect application for this high performing drill.

Technical specifications

Model LCD 500 LCD 1500
Weight incl. hoses 9.5 kg (21 lb) 9 kg (20 lb)
Service weight incl. tool (112 mm) 13 kg (29 lb) 13 kg (29 lb)
Length without drill 414 mm (16 in) 406 mm (16 in)
Oil flow 20-30 l/min (5.28-7.93 gpm) 20-30 l/min (5.28-7.93 gpm)
Working pressure 60-120 bar (1,160-2,495 psi) 60-120 bar (1,160-2,495 psi)
Revolutions 600-900 rpm 1,500-2,250 rpm
Drill diameter 50-202 mm (1,968 1/2-7,952 23/32 in) 12-75 mm (15/32-2 15/16 in)
Thread female (drive shaft) *1 1/2" BSP 1/2" BSP
Vibration level 3 axes (ISO 28927-5), 20 lpm *2 3.1 m/s² 2.7 m/s²
Sound pressure level (ISO 11203) *2 <70 Lp, r=1dB(A) <70 LP, r=1 dB(A)
EHTMA class C/D C/D
Part number 1806 1014 38 10806 1014 39

Bits

Diamond core bits (thread 1 1/4 UNC) mm (in) 62 (2 7/16) 82 (3 1/4) 102 (4) 112 (4 3/8) 132 (5 1/4) 152 (6) 162 (6 3/8) 200 (8)
Length mm (in) 450 (18) 450 (18) 450 (18) 450 (18) 450 (18) 450 (18) 450 (18) 450 (18)
Weight kg (lb) 1.7 (3.75) 2.4 (5.3) 3.2 (7.05) 3.7 (8.16) 4.6 (10.14) 6 (13.23) 6.3 (13.9) 9.9 (21.83)
Part number   3378 0050 61 3378 0050 62 3378 0050 63 3378 0050 64 3378 0050 65 3378 0050 66 3378 0050 67 3378 0050 68

Water kit

Water kit with pressure tank    
Water volume l (gal) 10 (2.6)
Size (W+H+D) mm 220*620*250 (9*24*10)
Weight kg 8 (18)
Comments   Water supply for LS cut-off saw and LCD core drill
Part number   3371 8090 02

Related products