โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Pneumatic surface rock drills

5-25 kg (11-55lbs)

Contact us

5 to 25kg (11 to 55 lbs)

With a full range of surface rock drills, there's is always a model available for the job at hand.

Comfortable drilling

Built-in silencers, a lightweight design and vibration reducers ensure safe and comfortable operations. Thanks to HAPS (Hand and Arm Vibration Protection System), vibrations are reduced with up to 75%.

Fast flushing

Built-in flushing with compressed air avoids jamming and allows you to quickly clean the drill hole

Quick tool changes

Kick-latch retainers allow you to quickly and easily swap tools.

Balanced performance

These surface rock drills are designed for excellent balance, without adding unnecessary weight.

Pneumatic drills for construction, road works and quarrying

We know the drill when it comes to reliable and comfortable handheld tools. Our range of surface rock drills is ready to tackle any job: horizontal or vertical, light or heavy.

Our light surface rock drills are perfect for:

DKR surface rock drill

  • Horizontal drilling 

  • Plug hole drilling 

  • Drilling in concrete


    DKR 36 BBD 12 D BBD 12 DS BBD 15 T BBD 15 TS BBD 15 ET
Weight kg 4,5 9,8 10,7 11,1 12,1 15,6
Length mm 375 565 565 505 505 575
Air consumption l/s 10 24 22 22 24 22
Impact rate blows/min 2820 2580 2580 2580 2580 2520
Shank size mm R19 x H14,7 x 89 19 x 108 19 x 108 22 x 108 22 x 108 22 x 108

Our heavy surface rock drills are suitable for:


  • Quarrying 

  • Production drilling 

  • Mining


    SRD 20 SRD 25
Weight kg 24 27
Length mm 590 600
Air consumption l/s 39 50
Impact rate blows/min 2040 204
Shank size mm 22 x 108 22/25 x 208

Related products