โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

LED light tower HiLight H6+

More than meets the eye

Contact us

Exclusive HardHat® body

The HiLight H6+ light tower comes with the Atlas Copco’s innovative HardHat® body, made of medium-density polyethylene rather than metal, to protect the working operation underneath from the elements

6000m2 Light coverage

The HiLight H6+ features a new generation of LED floodlights that are more efficient and provide optimal light distribution up to 6,000 m2 illumination area.

5 db(A) Lower Noise

The HiLight H6+ offers a significant noise reduction, delivering 55dBA at 7m.

Up to 40% Less fuel and CO2 emissions

Comes with a dimming function to offer the right luminosity at each moment, delivering up to 40% C02 savings and extending the autonomy over 300 hours.

Easy service, 40 min every 600 h

The light tower only requires a simple service after 600 hours of operation which can be carried out in 40 minutes

HiLight H6+ lighting tower

The new light tower from Atlas Copco offers low operational costs and reduced noise levels while increasing illumination coverage. The HiLight H6+ is ideal to use in tough environments, such as applications in construction, mining, events, and rental, thanks to Atlas Copco’s innovative HardHat® body.

The HiLight H6+ light tower comes with Atlas Copco’s innovative HardHat® body, made of medium-density polyethylene rather than metal, to protect the working operation underneath from the elements. This design-focus and tough material ensures the performance and appearance lasts throughout years of service, helping to retain a high resale value and provide the customer with outstanding total cost of ownership. The HardHat® is resistant to corrosion, crack-resistant, environmentally friendly, and better able to meet the tough demands of on-site use. Molded into a single pop-up canopy it is easy to fit and remove from the light tower, providing an access of 360º to the unit for internal maintenance, so it is easy to maintain. Service downtime is decreased due to its heavy-duty filtration system. The HardHat® is resistant to both low and high temperatures thanks to its UV stability and the long-term antioxidants of the plastic, making it suitable for work in virtually any environment. Additionally, HiLight H6+ offers customizable colors to meet customers’ needs.

led light tower

Easy access to the controller

Maintenance and transport efficiency were a priority when designing the HiLight H6+. On the first front, the light tower only requires a simple service after 600 hours of operation which can be carried out in 40 minutes. The light tower features an adjustable tow bar to provide flexibility, as it allows users to handle and transport the HiLight H6+ easily while towing with vans, trucks, and pick-ups.

The HiLight H6+ features a new generation of LED floodlights that are more efficient and provide optimal light distribution up to 6,000 m2 illumination area. HiLight H6+ light tower comes with a dimming function to offer the right luminosity at each moment, delivering up to 40% C02 savings and extending the autonomy over 300 hours. The control panel for the HiLight H6+ is in an exterior lateral so it is easy to access and use. This is a great benefit for users, as the doors where rotating parts are do not need to be opened to operate this light tower. The LED lighting units have 50.000hrs lifespan and are supported by an 8m galvanized mast.

Download the brochure

Our solutions portfolio