โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Industrial generators

QIS range: maximum performance and standby power up to 2250kVA

Contact us today +66 (0) 38 562 900

How can the industrial generator help your business?

Loading...

Up to 2250 kVA

in a single standby generator

500 hr service intervals

The Atlas Copco high performance fluids and filtration guarantee longer service intervals.

25% smaller footprint

25 per cent smaller than any comparable portable energy equipment. This makes them easier to transport and position.

Power without compromise with QIS generators

standby power, industrial generator range

The QIS industrial generator range

An industrial standby generator is an essential part of any company’s performance network. It needs to be instantly ready and able to provide reliable power in case of an electrical supply interruption. The Atlas Copco QIS range of industrial diesel generators delivers up to 2250 kVA of Predictable Power when it is needed – guaranteed!

Every unit is comprehensively tested for optimal performance in the most demanding conditions for both prime and standby applications. QIS generators are ideal for a wide variety of industries including: data centers, healthcare, utilities, manufacturing, rental, recreation, telecommunications, public works, governments and transportation.

Key features

 • Extreme testing procedure (performance class, LAT, vibration, noise, fuel consumption, water ingress,…) 
 • Sound attenuated and rugged galvanized steel enclosure 
 • High cooling performance radiator with Atlas Copco Parcool for 100% standby power operation 
 • Alternator IP23 with auxiliary winding (300% overcurrent during 20 seconds) and digital AVR (3 phases sensing and droop kit standard above 400 kVA)

Service efficient industrial generator

 • Decreased service downtime due to heavy duty fuel filtration system with water separator
 • Dual stage air filtration
 • Oil drain pump
 • 500 hours service interval

Easy and quick installation for standby power

 • Plug and play cable connection 
 • Pass through cable path, natural bend and strain relief 
 • Retention bund 110% self containment* with level sensor* 
 • Hot parts, fan and belt protection

Download the brochure

Our solutions portfolio