โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Cobra Mix-Oil

2-stroke engine oil for motor drills and breakers

Contact us

Extremely low smoke and odor from the exhaust

Increases reliability and reduces maintenance cost by keeping the exhaust system clean

Partially biodegradable / immobile and non-toxic

Extends lifetime and reduces maintenance cost, keeping the engine and spark plugs clean

Self-mixing. High fluidity and miscibility at very low temperatures

Extends lifetime by keeping the engine well lubricated at both high and extremely low temperatures

Your Cobra’s heart is a specifically designed two-stroke engine. To get the most out of it, you should use self-mixing Cobra Mix-Oil, which is thoroughly tested to fulfil the high demands of the oil mix. Its optimal engine lubrication at high temperatures gives low smoke and odor from the exhaust, keeping the engine and spark plug clean.

Cobra Mix-Oil is mixed with fuel in accordance with the model specification, typically in a 2% mix for the latest models. The 1l/34 US fl oz bottle last typically about 40 hours in the Cobra Combi, and up to 60 in Cobra TT and Pro models. The smaller 100ml/3.4 US fl oz bottles make it easy to have a 2% oil mix in 5l/1.32 US gal petrol cans.

Performance

  Method Unit - Metric Data
Density at 15°C / 59°F ISO 12185 870kg/m³ 116 oz/gal US
Viscosity at 40°C / 104°F ISO 3104 60.25cSt
Viscosity at 100°C  / 212°F ISO 3104 8.93 cSt
Viscosity index ISO 2909 125
Flash point ISO 2719 82°C 180°F
Pour point ISO 3016 -39°C -38°F
Total Base Number ASTM D 2896 3.1 mg KOH/g

Capacity

  Part number
100 ml 3.4 US fl oz 9238 2743 40  (12 x 100ml bottle)
1l 34 US fl oz 9238 2743 50 

Related products