โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมพลังงานลมให้เป็นระบบดิจิตอล

การนำโรงงานอัจฉริยะไปใช้จริงในภาคสนามด้วยโซลูชันการขันสลักเกลียวที่เชื่อมต่ออย่างชาญฉลาด

การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือยุคดิจิตอลของการผลิตและการประกอบมาถึงแล้ว กระบวนการสำคัญที่ทำให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่เกิดขึ้นได้จริงคือการเกิดขึ้นและการใช้งานเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อผู้คน อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้าด้วยกัน 

การเปลี่ยนระบบการผลิตให้เป็นดิจิตอล

การจัดการเครื่องมือ การรักษากระบวนการประกอบสลักเกลียวให้มั่นคง และการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นหลักปฏิบัติมาตรฐานในโรงงานในหลากหลายอุตสาหกรรมในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม ในภาคการดำเนินงานและการซ่อมบำรุงกังหันลม มีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เลวร้าย แรงกดดันจากเวลา ความต้องการสูงด้านความปลอดภัย และความต้องการด้านข้อมูล คือความท้าทายทั้งหมดที่ภาคการดำเนินการและการบำรุงรักษาต้องเผชิญในทุกๆ วัน ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ไม่อาจรับมือได้โดยง่าย

นอกจากนั้น การที่มีข้อต่อสลักเกลียวหลากหลายรูปแบบ ทำให้ต้องมีการใช้เครื่องมือขันหลากหลายประเภทในไซต์งานเดียวกัน เช่น ประแจปอนด์ไฮดรอลิก การปรับความตึงสลักเกลียว เครื่องขันน็อตไฟฟ้า เครื่องมือแบตเตอรี่ และแม้แต่ประแจปอนด์แบบแมนนวล

สำหรับเครื่องมือต่างๆ เหล่านั้น มีความต้องการในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ขั้นตอนการปรับเทียบ และการตรวจสอบรอบการซ่อมบำรุง และ โดยส่วนใหญ่ก็คือ เอกสารได้กลายมาเป็นขั้นตอนแบบแมนนวล

การกำหนดอนาคต

อุตสาหกรรมลมกำลังเป็นกระแสหลักของโลกและมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน พร้อมกับการประกอบและการสร้างกังหันลมที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น สลักเกลียวที่ใหญ่ขึ้น สภาพแวดล้อมที่รุนแรงยิ่งขึ้น วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่นานยิ่งขึ้น หมายความว่าต้องมีโซลูชันการขันสลักเกลียวใหม่ที่ส่งเสริมเป้าหมายของการประกอบสลักเกลียวที่ไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษา 

เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ การนำเทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะมาใช้ในสภาพแวดล้อมภาคสนามคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แน่ใจว่าจะสามารถสร้าง ติดตั้ง และใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดตลอดวงจรอายุ ที่มีทั้งความเสี่ยงและต้นทุนที่ลดลง

โซลูชันการขันสลักเกลียวที่เชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดจะช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในอุตสาหกรรมพลังงานลมให้เป็นดิจิตอล และนำโรงงานอัจฉริยะมาใช้จริงในภาคสนาม

อนาคตคือการเชื่อมต่อ

นอกจากนี้ นี่จะช่วยให้สามารถนำการเชื่อมต่อและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ได้ผ่านห่วงโซ่คุณค่าเต็มรูปแบบของ OEM คุณประโยชน์นี้จะส่งผลกระทบกับทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิตถึงการดำเนินการ ไปจนถึงพันธมิตรและผู้ให้บริการ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหา และนำกระบวนการปรับปรุงมาใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นตลอดหลายไซต์และสถานที่

เทคโนโลยีคือสิ่งที่ช่วยให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้แม้ในทุกวันนี้ และมีผลิตภัณฑ์ในตลาดที่รองรับวิสัยทัศน์ของการขันสลักเกลียวที่เชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดในทุกสภาพแวดล้อม Atlas Copco และพันธมิตรในระบบอื่นๆ ช่วยให้อุตสาหกรรมลมมุ่งไปและเร่งความเร็วการพัฒนาไปในทิศทางที่น่าตื่นเต้นนี้อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายสูงสุดของเราคือเพื่อช่วยให้กระบวนการและการดำเนินงานของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และชาญฉลาดยิ่งขึ้น

เหตุใดเราจึงต้องใช้เครื่องมืออัจฉริยะในภาคส่วนพลังงาน

พบกับโซลูชันสลักเกลียวของ Atlas Copco สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานลม

โซลูชันใหม่สำหรับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รับข่าวสารอยู่เสมอ

 

ต้องการเรียนรู้วิธีเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณให้เป็นระบบดิจิตอลหรือไม่ สมัครรับข้อมูลล่าสุดจาก Atlas Copco

โดยการส่งคำขอนี้ Atlas Copco จะสามารถติดต่อคุณผ่านข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา