เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
โซลูชันขันสลักเกลียว
ผลิตภัณฑ์
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
โบลเวอร์อากาศชนิดไร้น้ำมัน
ผลิตภัณฑ์
โบลเวอร์อากาศชนิดไร้น้ำมัน
โบลเวอร์อากาศชนิดไร้น้ำมัน
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
Compressors

รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่มีน้ำหนักเบา

ติดต่อเรา!

รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่มีน้ำหนักเบา

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน ด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงความท้าทายใหม่ๆ ในการผสานรวมเทคนิคต่างๆ เข้าด้วยกัน

ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ความก้าวหน้าที่สำคัญด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการริเริ่มโครงการต่างๆ จากภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า

อีกเป้าหมายที่สำคัญคือการลดน้ำหนักรถยนต์ สำหรับรถที่ใช้น้ำมัน การลดน้ำหนักส่งผลโดยตรงต่อการลด CO2 ยิ่งรถมีน้ำหนักมากก็จะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก พิสัยการขับคือปัญหาของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำหนักของแบตเตอรี่ มีแรงผลักดันเป็นอย่างมากในการคิดค้นวิธีที่จะลดน้ำหนักรถยนต์ไฟฟ้าให้มากที่สุด ปัจจัยทั้ง 2 นี้มีส่วนผลักด้นให้ใช้วัสดุน้ำหนักเบา เช่น อะลูมิเนียม, วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์ และเหล็กกล้าเกรดสูง

การเพิ่มความยืดหยุ่น

เทคโนโลยีที่ยังไม่เจริญเต็มที่หมายความถึงการพัฒนาแนวคิดและรถรุ่นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา บริษัทหลายแห่งต่างลงทุนในโรงงานขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นยิ่งกว่า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับสายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

“เราเข้าใจว่าลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ในการพัฒนากระบวนการและเทคนิค” Nicklas Tibblin รองประธานฝ่ายการตลาด Atlas Copco Industrial Technique กล่าว “เพื่อให้มีความยืดหยุ่น คุณต้องมีอุปกรณ์ที่ปรับแต่งมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง คุณต้องการลดการใช้ฮาร์ดแวร์ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ของ Atlas Copco ช่วยขจัดความจำเป็นในการมีตัวควบคุมให้ลูกค้า ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปโดยง่ายและรวดเร็วขึ้นมาก และเครื่องมืออัจฉริยะที่เชื่อมต่อของเราจะช่วยให้ผู้ควบคุมปรับตัวเข้ากับกระบวนการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพราะเครื่องมือจะช่วยคุณทำสิ่งต่างๆ ในลำดับที่ถูกต้อง”

ต้องใช้เทคนิคการเชื่อมแบบใหม่

การนำวัสดุแบบใหม่มาใช้มากยิ่งขึ้นยังหมายความว่าผู้ผลิตรถยนต์ต้องคิดค้นกระบวนการประกอบใหม่ๆ การเชื่อมเหล็กกล้าเข้ากับอะลูมิเนียม และการติดวัสดุผสมเข้ากับอะลูมิเนียมให้ได้แน่นหนาอาจต้องใช้อุปกรณ์และโซลูชันใหม่ๆ และวิธีหนึ่งคือการพัฒนารีเวท และวิธีการยิงรีเวทแบบใหม่สำหรับเชื่อมต่อเหล็กกล้าความแข็งแกร่งสูง และเหล็กกล้าความแข็งแกร่งสูงยิ่งเข้ากับอะลูมิเนียมความแข็งแกร่งสูง


“การทำงานที่รวดเร็วและการปรับการวิจัยและพัฒนาของเราตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงนั้นคือสิ่งสำคัญ” Andreas Kiefer รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Atlas Copco Industrial Technique กล่าว “ข้อได้เปรียบของเราคือ เราเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการยึด เราทำทุกอย่างและมีความช่ำชองในประสบการณ์และความรู้ทางด้านนี้ ความเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดของลูกค้าช่วยให้เราสามารถให้การสนับสนุนพวกเขา แม้ในด้านการวิจัยและพัฒนา”


เทคโนโลยีระดับเรือธงคือรีเวทที่เป็นท่ออย่างสมบูรณ์แบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับการรีเวท 3 หรือ 4 ชั้นด้วยอะลูมิเนียมผสมความแข็งแรงสูงซีรี่ส์ 6000 ตอนนี้เรากำลังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์รีเวทแบบท่อเพื่อตอบสนองโซลูชันการเชื่อมต่อที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น รีเวทที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กลงสำหรับการเชื่อมต่อหน้าแปลนแบบแคบกว่า เพื่อลดการใช้แผ่นโลหะ และเพิ่มพื้นที่โดยสารภายใน อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าด้านเทคโนโลยีสารยึดติด ซึ่งสามารถใช้นอกเหนือจากการเชื่อมแบบเดิม เพื่อช่วยลดน้ำหนักของรถยนต์โดยรวม


ความนิยมในระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นยังทำให้เกิดความต้องการในการเชื่อมต่อใหม่ๆ กับการผลิตแบตเตอรี่และการประกอบ แบตเตอรี่กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อโครงสร้างรถยนต์ และเซลล์ลิเธียมไอออนนั้นมีความสำคัญยิ่งต่อความปลอดภัย ในทุกขั้นตอนของกระบวนการประกอบ คุณต้องใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด


“Atlas Copco ได้ค้นพบวิธีใหม่ในการจัดการการเชื่อมต่อทุกประเภทภายในแพ็คแบตเตอรี่” Tibblin กล่าว “หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของเราคือความสามารถในการทำงานกับลูกค้าของเราโดยตรงด้วยวิธีนี้ เราคุ้นเคยกับกระบวนการประกอบของพวกเขา เรารู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และสามารถให้ความรู้ในการผลิตแก่พวกเขาได้เป็นอย่างดี”