โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

โซลูชันโรงงานอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเป็นผู้นำในการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการผลิตและประกอบชิ้นส่วน การพัฒนานั้นถูกผลักดันโดยข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดตัวของระบบขับเคลื่อนทางเลือก และการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงด้วยการขยายตัวของรุ่นและแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองในการแข่งขัน แนวโน้มทั้งสองนี้ต้องการความยืดหยุ่นในการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำเข้าถึงวิสัยทัศน์ของ “Mass Production One” ได้อย่างรวดเร็ว การผลิตรถยนต์หลายรุ่นหรือแม้แต่การผสมผสานกันของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในโรงงานประกอบเดียวกลายเป็นมาตรฐานใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา!

ความยืดหยุ่นของสายการผลิต

ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ความยืดหยุ่นของเครื่องจักรและความยืดหยุ่นของเส้นทาง ความยืดหยุ่นของเครื่องจักร หมายถึง ความสามารถในการใช้เครื่องจักรที่หลากหลายสำหรับการทำงานเดียวกัน และความสามารถของระบบในการปรับแต่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ปริมาณและความสามารถ ความยืดหยุ่นของเส้นทาง หมายถึง ความสามารถของระบบในการปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ใหม่และลำดับการประกอบชิ้นส่วนที่นำผลิตภัณฑ์มารวมเข้าด้วยกัน

Cobots

ในบริบทของการผลิตอัจฉริยะ หุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้สามารถรับรู้ถึงความไม่แน่นอนของข้อมูล เปลี่ยนแปลงการจัดการการกำหนดเวลา และปรับพฤติกรรมการผลิตเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการผลิตที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ การใช้อัลกอริธึมแบบกระจายสำหรับการกำหนดค่าใหม่ของหุ่นยนต์ที่กำหนดค่าใหม่ด้วยตัวเองได้จะช่วยลดความซับซ้อนในการกำหนดค่าหุ่นยนต์ลงได้อย่างมาก Cobots สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระและสามารถจัดการกับการกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้ของโรงงานอัจฉริยะที่มีสายการผลิตที่เชื่อมต่อกันได้

คุณภาพ

อุตสาหกรรม 4.0 สามารถสนับสนุนคุณภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ในหลายด้าน ตัวอย่างเช่น การปรับแต่งที่ดีขึ้น การโต้ตอบกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การออกแบบคุณค่าตามข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปสู่การนำเสนอบริการ

โรงงานอัจฉริยะแห่งอนาคต

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเป็นผู้นำในการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการผลิตและประกอบชิ้นส่วน การพัฒนานั้นถูกผลักดันโดย
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดตัวของระบบขับเคลื่อนทางเลือก และการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงด้วยการขยายตัวของรุ่นและแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองในการแข่งขัน แนวโน้มทั้งสองนี้ต้องการความยืดหยุ่นในการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำเข้าถึงวิสัยทัศน์ของ “mass production one” ได้อย่างรวดเร็ว การผลิตรถยนต์หลายรุ่นหรือแม้แต่การผสมผสานกันของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในโรงงานประกอบเดียว กลายเป็นมาตรฐานใหม่

สำหรับการประกอบชิ้นส่วน วิสัยทัศน์ของ “mass production one” คือ การเข้าใกล้แนวคิดใหม่ที่สายการประกอบชิ้นส่วนแบบดั้งเดิมถูกแทนที่ด้วยโซลูชันใหม่ที่ยึดตาม AGV (Automated Guided Vehicles) ที่ให้ขั้นตอนที่หลากหลายและยืดหยุ่นในพื้นที่การปฏิบัติงาน การประกอบจะถูกตั้งค่าด้วยขั้นตอนหลักและหลายเส้นทางหรือการวนซ้ำพิเศษ เพื่อจัดการความแตกต่างในรุ่นและแบบต่างๆ ซึ่งยังต้องการแนวคิดใหม่สำหรับการจัดการขั้นตอนวัสดุและการตั้งค่าสถานีด้วยเครื่องมือและซอฟต์แวร์ควบคุมด้วย

อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนแปลง และไม่มีใครบอกได้ว่าการพัฒนาจะดำเนินไปไกลเพียงใด โซลูชันและมาตรฐานใหม่จะเกิดขึ้น Atlas Copco มีส่วนร่วมในเชิงรุกในการพัฒนาร่วมกับลูกค้า และเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับการสนับสนุนในเส้นทางนี้

เรามีความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกัน

Atlas Copco ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกันมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ เราได้สะสมความรู้ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี และมีประสบการณ์ที่กว้างขวางในการออกแบบระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกัน ทุกวันนี้เราเป็นผู้นำตลาดด้านเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน และมีหน่วยงานบริการที่ใหญ่ที่สุดในซัพพลายเออร์เครื่องมือทั้งหมด ซึ่งทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นซึ่งไม่เพียงแต่สามารถรวบรวมข้อมูลได้เท่านั้น แต่ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกด้วย จากนั้นด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบชิ้นส่วนและการขันแน่น เราสามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงกระบวนการประกอบชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกัน หรือแนะนำการบำรุงรักษาตามการวิเคราะห์เชิงแนะนำ ขณะนี้โซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราได้รับการผนวกรวมอย่างกว้างขวางและแบ่งปันข้อมูลอย่างราบรื่นระหว่างแอพพลิเคชันทั้งหมดที่สนับสนุนวงจรชีวิตของการประกอบชิ้นส่วน ตั้งแต่แอพพลิเคชันที่สนับสนุน R&D ไปถึงการผลิต ไปจนถึงแอพพลิเคชันที่ใช้ในการบริการและการวิเคราะห์

การวนซ้ำในตัวประกอบด้วยกลุ่มเครื่องมือ ระบบ และบริการสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันอย่างชาญฉลาด

- การตั้งโปรแกรมเครื่องมือ
- การใช้งานเครื่องมือ
- ระบบควบคุมกระบวนการ
- ระบบสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน, ระบบการชี้แนะผู้ปฏิบัติงาน
- การควบคุมคุณภาพ
- ระบบบริการและการบำรุงรักษา
- การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
- บริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล