โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

ขั้นตอนในการปรับปรุงผลกำไร

เพิ่มความยืดหยุ่นของสายการผลิต

สามารถปรับโครงสร้างของสายการผลิตรถบรรทุกที่มีอยู่เดิมให้มีกระบวนการยืดหยุ่นมากขึ้นได้โดยการเปลี่ยนเป็นเครื่องมือไฟฟ้าทรานซ์ดิวเซอร์ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้เครื่องมือที่สามารถติดตามได้ซึ่งรองรับหลายการตั้งค่า เครื่องมือไฟฟ้าที่สามารถติดตามได้หนึ่งชิ้นสามารถใช้แทนเครื่องมือลมหลายชิ้นและลดเครื่องมือไฟฟ้าขั้นสูง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการบริการและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้การผลิตมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
เตรียมสายการผลิตเพื่อให้มีเวลาในการผลิตที่สั้นลงเพื่อรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนเป็นเครื่องมือไฟฟ้าเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากช่วยลดเวลาการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด

ข้อดีของเครื่องมือไฟฟ้า

   
เครื่องมือที่มีความคล่องตัว เครื่องมือไฟฟ้าหนึ่งชิ้นใช้แทนเครื่องมือลมหลายชิ้น
การปรับปรุงคุณภาพในการผลิต เครื่องมือไฟฟ้าทรานซ์ดิวเซอร์มีความแม่นยำมากกว่า ส่งข้อมูลที่สามารถติดตามได้ไปยังที่เก็บข้อมูล เตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
การปรับปรุงคุณภาพสำหรับรถบรรทุก – ผลกระทบในตลาดหลังการขาย การเพิ่มคุณภาพตั้งแต่ต้นจะช่วยปรับปรุงคุณภาพให้กับลูกค้าพร้อมลดต้นทุนการรับประกัน
การปรับปรุงด้านการยศาสตร์ การลดท่อหรือสายเคเบิลจะช่วยลดอันตรายจากการสะดุด เครื่องมือไฟฟ้าเงียบกว่าและมีการสั่นสะเทือนน้อยที่สุด น้ำมันในอากาศที่ลดลงจะส่งผลดีกับปอดและรถบรรทุกที่กำลังผลิต สามารถนำประแจคลิกออกได้
การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะลดลงเหลือน้อยที่สุด และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะปรับปรุงขึ้นอย่างมาก
ผลผลิต การใช้งานเครื่องมือกระแทกจำนวนมากกับข้อต่ออ่อนทำให้เกิดพัลส์เครื่องมือนานเกินไป เครื่องมือไฟฟ้ามักจะขันแน่นได้เร็วกว่าแม้ว่าจะมีความเร็วในการขันแน่นช้ากว่าตาม การใช้ประแจคลิกร่วมกับประแจกระแทกเป็นการทำงานสองขั้นตอนที่ใช้เวลานานและสามารถยกเลิกขั้นตอนนี้ได้
ความแม่นยำของการขันแน่น บ่อยครั้งที่พบว่าประแจคลิกไม่ขยับเมื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการขันแน่น ในกรณีดังกล่าว สลักอาจถูกทำลาย ทำให้ไม่ได้แรงแคลมป์ที่ถูกต้องสำหรับชิ้นส่วนที่กำลังประกอบอยู่ ซึ่งมักเป็นสาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพ เช่น ข้อต่อหลวม

การรับรองคุณภาพ – สร้างคุณภาพตั้งแต่ต้น

เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกับโซลูชันอัจฉริยะจะแนะนำผู้ใช้ตลอดกระบวนการประกอบรถบรรทุกและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องสำหรับการใช้งาน เครื่องมือไฟฟ้าทรานซ์ดิวเซอร์จะส่งผลลัพธ์ที่สามารถติดตามได้ไปยังที่เก็บข้อมูล

หากไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยตรงในสถานีงาน สถานีงานแก้ไขที่เชื่อมต่อสามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการงานแก้ไขโดยอัตโนมัติ ระบุให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรใช้เครื่องมือใดสำหรับการใช้งานใด ในประตูตรวจสอบคุณภาพที่ท้ายสายการผลิต สามารถสุ่มตรวจสอบรถบรรทุกและตรวจสอบชิ้นส่วนสำคัญได้ในรอบการเปลี่ยน จอแสดงผลที่มีเครื่องมือเชื่อมต่อจะช่วยสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในประตูตรวจสอบคุณภาพด้วยขั้นตอนการทดสอบคุณภาพที่ถูกต้อง

ข้อมูลคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0

ระบบการประกันคุณภาพที่ทันสมัยมีไว้เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตรถบรรทุกแบบครบวงจร โดยจะกำหนดขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์การผลิตแบบหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน เช่น VDI/VDE 2645-2, ISO 5393 และ ISO 6789 ฯลฯ

ระบบปฏิบัติการ QA ในปัจจุบันจะสร้างรายงานตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ฝ่ายบริหารโรงงานต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลเพื่อความสามารถในการติดตามและความสอดคล้องของการตั้งค่าอุปกรณ์การผลิต ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์จากอุปกรณ์การผลิตที่เชื่อมต่อกับโซลูชันซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งจะส่งรายงานสถานะหรือคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต ในการผลิตรถบรรทุกในปัจจุบัน ข้อมูลคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวไปสู่สภาพแวดล้อมการผลิตของอุตสาหกรรม 4.0

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่คล่องตัว

ผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยใช้หลักการของความคล่องตัวในการสร้างรถบรรทุก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดอุปกรณ์การผลิตให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นในการผลิตรถบรรทุกหลากหลายรุ่น

เครื่องมือที่คล่องตัว: เครื่องมือไฟฟ้าหนึ่งชิ้นมักจะสามารถใช้แทนเครื่องมือลมหลายชิ้นได้โดยใช้การตั้งค่าแรงบิดที่แตกต่างกัน เครื่องมือไฟฟ้าทรานซ์ดิวเซอร์จำนวนมากมีรุ่นแบตเตอรี่แบบไร้สาย ซึ่งช่วยลดปัญหาท่ออากาศและอันตรายจากการสะดุดที่เกี่ยวข้องรวมถึงความจำเป็นในการจัดการสายเคเบิล ต้นทุนของการติดตั้งในสถานีงานจึงลดลง พื้นที่ทำงานมีความสะอาดและเรียบร้อยมากขึ้น และผู้ปฏิบัติงานจะมีภาพรวมที่ดีขึ้นและมีความเครียดน้อยลงเมื่อสร้างรถบรรทุก

โลจิสติกส์ที่คล่องตัว: ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องเดินไปหยิบเครื่องมือ
หรือชิ้นส่วนสำหรับกระบวนการประกอบรถบรรทุกไกลเกินไป ชิ้นส่วนควรถูกส่งไปยัง
สถานีงานที่ประกอบชิ้นส่วนบนรถบรรทุก จึงอยู่ในระยะที่ผู้ปฏิบัติงาน
เอื้อมถึงได้ง่ายเมื่อจำเป็น บริษัทที่ปรึกษาจำนวนมาก ซึ่งรวมถึง Atlas Copco
บริการตรวจสอบโรงงานที่ระบุวิธีทำให้การดำเนินงานผลิตคล่องตัวด้วย
การลดการดำเนินงานที่มากเกินไป

ตั้งเป้าหมายสำหรับการยศาสตร์ที่ดีในโรงงาน

การยศาสตร์ของเครื่องมือ สถานีงาน และโรงงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มผลผลิต เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดตามปกติในสถานการณ์การประกอบรถยนต์ กฎหมายของสหภาพยุโรปกำหนดขีดจำกัด 85 dB(A) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความเสียหายต่อการได้ยินในระยะยาว ตามกฎหมายอุปกรณ์การผลิตจะต้องมีระดับการสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่า 2.5 m/s2 ซึ่งสะสมในระหว่างกะงาน 8 ชั่วโมงเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากความผิดปกติในระยะยาว

อันตรายจากการสะดุด น้ำมันในอากาศ และการใช้ประแจคลิกที่หนักเป็นเวลานานจะเพิ่มความเครียดของผู้ปฏิบัติงาน และในบางกรณีอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงกระดูกหรือปอดในระยะยาว การเปลี่ยนเครื่องมือลมเป็นเครื่องมือไฟฟ้าจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้ ผู้ปฏิบัติงานที่มีสุขภาพดีจะมีสมาธิและมองงานในแง่ดีมากขึ้นและให้คุณภาพที่สูงขึ้น

เมื่อผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยอันเนื่องมาจากการยศาสตร์ที่ไม่ดีในสถานที่ทำงาน จะต้องให้พนักงานใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งพวกเขาต้องการการฝึกอบรม และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่เกิดความผิดปกติในระยะยาวและปัญหาด้านสุขภาพของลักษณะเช่นนี้ นายจ้างอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นมักถูกย้ายไปทำงานสนับสนุนซึ่งโดยปกติจะจัดจ้างบุคคลภายนอกที่เป็นบริษัทซึ่งสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

พิจารณาการเชื่อมต่อแบบไฮบริด – รีเวท/กาว/ขันแน่น

ในปีต่อๆ การเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกระบบไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น พร้อมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโครงสร้างรถบรรทุก เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลจะถูกแทนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในล้อรถบรรทุก ภายในตัวถังจะติดตั้งแบตเตอรี่ที่หนักอย่างน้อย 800 กก. ส่วนเซลล์เชื้อเพลิงจะติดตั้งกับตัวถังหรือภายในห้องโดยสาร

จะมีการใช้วัสดุผสมเพิ่มขึ้นเพื่อลดน้ำหนักของรถบรรทุกและลดการใช้พลังงาน จำเป็นต้องพัฒนาวิธีการเชื่อมต่อแบบผสมผสานโดยใช้หุ่นยนต์ที่มีระบบแลกเปลี่ยนสำหรับการรีเวท การติดกาว และการขันแน่น

การสร้างแบตเตอรี่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง

ในการสร้างแบตเตอรี่ต้องมีการติดกาว การรีเวท และการขันแน่นที่ควบคุม รวมทั้งการทำงานแบบ Flow Drill โดยใช้ระบบการป้อนสกรู นอกจากนี้ยังมีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการอัดตัวเติมช่องว่างหรือตัวเติมนำความร้อนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากำจัดฟองอากาศที่อยู่ใต้ชั้นแบตเตอรี่ได้อย่างสมบูรณ์

วิธีการแบบกำหนดเองจะต้องได้รับการพัฒนาร่วมกับลูกค้า โดยผนวกความรู้ของลูกค้ากับผู้ให้บริการโซลูชัน ยกตัวอย่างเช่น Atlas Copco ทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆ เพื่อพัฒนาขั้นตอนการผลิตเฉพาะแบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตแบตเตอรี่และกระบวนการอื่นๆ

เครื่องมือต้องได้รับการซ่อมบำรุง

ในการรักษาการผลิตและรับรองความพร้อมใช้งานของเครื่องมือในสายการผลิต จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเครื่องมือ การหยุดการผลิตที่เกิดจากเครื่องมือที่ไม่ได้บำรุงรักษาอย่างเพียงพอมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากอาจต้องหยุดกระบวนการผลิตทั้งหมด ผู้ผลิตรถบรรทุกจำนวนมากร่วมมือกับบริษัทที่จัดหาตารางการซ่อมบำรุงตามแผนในไซต์งาน

เครื่องมือที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีและได้รับการทดสอบเป็นประจำจะให้คุณภาพที่ต้องการ ผู้ผลิตรถบรรทุกควรให้ความสำคัญกับการผลิตรถบรรทุกและผู้ให้บริการอุปกรณ์ควรรักษาให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อพูดคุยกับผู้ให้บริการ ผู้ผลิตรถบัสโดยสารและรถบรรทุกจะสามารถกำหนด KPI เฉพาะที่จะตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก่อนที่จะใช้โปรแกรมการซ่อมบำรุง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคและโซลูชันที่คุณต้องการ

เราช่วยคุณได้ด้วยโซลูชันการประกอบที่ล้ำสมัย ซอฟต์แวร์การรับรองคุณภาพ และโซลูชันขั้นตอนการทำงาน ซึ่งจะพิจารณาทุกแง่มุมของการผลิตของคุณโดยเน้นที่การยศาสตร์ ดังนั้นเตรียมตัวเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดีขึ้น และรายชื่อลูกค้าที่พึงพอใจจำนวนมาก