โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

How to meet EU Medical Devices Regulation (MDR)

The new regulation defines more stringent requirements for quality management and documentation. You need...

Master terminology, illustration
✔ To classify the medical and medical technology devices in risk classes;

✔ To have the risk and quality management systems audited by the notified bodies;

✔ To have good technical aids;

✔ To be protected against unpredictable consequences with respect to product liability.

Some practical examples...

Symbols for web and apps 2014 - Search Icon for web and apps
✔ A display that is assembled using computer-controlled screwdriver systems with documented results may possibly have the tightness test omitted. As a result, this may reduce the amount of investment on expensive test equipments.

✔ A defect representing a risk of death or personal injury occurred in one individual product. As a result, the manufacturer could be forced to recall the entire series if the production of each individual device was not documented during the assembly process.

✔ A manufacturer of display units used in the operating theatre needed to demonstrate that these units are leakproof. As a result, if the display is assembled using modern, computer-controlled tightening systems, the successful completion of tightening is documented during the process.

How to meet the requirements?

Screenshot of ToolsNet station software
In the field of tightening, our ToolsNet 8 software package can collect a wide variety of data quite independently of tightened assembly. We can also document traceability and generate unambiguous barcodes for this purpose. In addition, we have comprehensive process optimization know-how which allows us to help any industrial company save costs, become more flexible and safeguard its competitiveness.

What is important to be aware of...

✔ The Federal Medical Technology Association and other associations have already stated that up to one-third of manufacturers in Germany may be overwhelmed by the requirements of the MDR and disappear from the market.

✔ In a recent study on trends and prospects in the medical technology sector, VDI (the Association of German Engineers) warns that stringent regulatory requirements may delay or represent an obstacle to development processes in the sector. Especially small and medium-sized companies face a considerable challenge. However, it is important not to despair but to face up to the challenge and to obtain appropriate information.

Do you want to be safe and meet MDR requirements?
Do you want us to take a close look at all processes in order to find a way of ensuring and documenting quality as simply and inexpensively as possible?
Click here and ask our experts more information!