โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Ratches and Wrenches

Ordering numbers and technical data for Ratches and Wrenches are listed below.

Toggle การกรอง

12 product(s) found

Open-end spanner

4080015300

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • A/F : 14 mm
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
Open-end spanner
Open-end spanner

4080072800

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • A/F : 14 mm
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
Open-end spanner
Open-end spanner

4080072900

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • A/F : 18 mm
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
Open-end spanner
Open-end spanner

4080076300

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • A/F : 24 mm
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
Open-end spanner
Open-end spanner

4080080700

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • A/F : 3/4 inch
 • A/F 2 : 5/8
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
Open-end spanner
Open-end spanner

4080099700

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • A/F : 51.5 mm
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
Open-end spanner
Open-end spanner

4080115200

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • A/F : 17 mm
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
Open-end spanner
Open-end spanner

4112102300

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • A/F : 16 mm
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
Open-end spanner

4150182190

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • A/F : 6 mm
 • A/F 2 : 8
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories