โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Socket and Bit Selector

See the variations of different selectors

Designed to give you a perfect Error Proofing solution with outstanding mobility and connectivity. You can connect the Selector 6 Series wirelessly using the same battery as your Atlas Copco tools. Socket and bit selectors minimize the risk of errors relating to product diversity by automatically selecting correct torque according to the socket or bit selected.

Features

 • Wireless communication
 • Easy to install
 • Buffer battery keeping the connection during battery change

Benefits

 • Improved productivity
 • Increased uptime
 • Reduction in energy consumption

Download our relevant leaflet for Selector 6 series here:

Toggle การกรอง

11 product(s) found

Selector

4220350781

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Length : 60 mm
 • WEEE : 5 - Small equipment <50cm
Selector
SELECTOR-4

8433061004

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : 4 socket
 • Type : Wired
 • Input : I/O Bus 24Vdc
SELECTOR-4
SELECTOR-8

8433061008

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : 8 socket
 • Type : Wired
 • Input : I/O Bus 24Vdc
SELECTOR-8
LARGE SOCKET SELECTOR

8433061044

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : 4 socket
 • Type : Wired
 • Input : I/O Bus 24Vdc
Selector 6 S4

8433061104

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : 4 socket
 • Type : Wired
 • Input : 18/24 Vdc, Power over Ethernet
Selector 6 S8

8433061108

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : 8 socket
 • Type : Wired
 • Input : 18/24 Vdc, Power over Ethernet
Selector 6 S8Bit

8433061109

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : 8 bits
 • Type : Wired
 • Input : 18/24 Vdc, Power over Ethernet
BIT SELECTOR-8

8433061208

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : 8 bits
 • Type : Wired
 • Input : I/O Bus 24Vdc
BIT SELECTOR-8
Selector 6 M4

8433061304

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : 4 socket
 • Type : Wireless
 • Input : 18/24 Vdc, Battery, Power over Ethernet
Selector 6 M8

8433061308

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : 8 socket
 • Type : Wireless
 • Input : 18/24 Vdc, Battery, Power over Ethernet