โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Cablair Hose

Super-light flexible PVC-hose

Atlas Copco’s Cablair hose is made of high-strength, high performance PVC compound. Compared to a conventional PVC, the Cablair hose weighs 30-50 % less and is much softer and more flexible. This guarantees complete freedom of movement for operators of pneumatic hand tools in any working area.

Features

 • Reduced hose weight
 • High resistance
 • Silicone free and can be used in spray painting environments

Benefits

 • Soft, light and flexible
 • Increased operator ease and movement
Toggle การกรอง

6 product(s) found

CABLAIR-06

9093003511

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Max working pressure : 18 bar
 • Max working pressure : 260 psig
 • Max rec. air flow : 4 l/s
CABLAIR-10

9093003571

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Max working pressure : 14 bar
 • Max working pressure : 200 psig
 • Max rec. air flow : 13 l/s
CABLAIR-13

9093003601

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Max working pressure : 13 bar
 • Max working pressure : 185 psig
 • Max rec. air flow : 21 l/s
CABLAIR-16

9093003631

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Max working pressure : 11 bar
 • Max working pressure : 160 psig
 • Max rec. air flow : 43 l/s
CABLAIR-20

9093003661

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Max working pressure : 11 bar
 • Max working pressure : 160 psig
 • Max rec. air flow : 75 l/s
CABLAIR-25

9093003691

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Max working pressure : 10 bar
 • Max working pressure : 145 psig
 • Max rec. air flow : 125 l/s