โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

TZB Turbine Air Motor

Boost your productivity and save energy

ติดต่อเรา

The Atlas Copco TZB turbine air motor has a compact design with two mounting options for easy installation as standard. It is geared for high torque applications and capable of maintaining stable speed under load. Designed and built for tough applications, the TZB outlasts and outperforms. The turbine technology in the TZB air motor range offers the most efficient use of compressed air. The motor also contains a speed governor that ensures stable speed even when the load increases.

Features

 • Hight efficiency
 • Lubrication free
 • Low noise level
 • Hight power to weight ratio
 • Stable speed under the load
 • ATEX certified

Benefits

 • High efficiency
 • Low air consumption
 • Easy speed control
 • Long service life
 • Clean room

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกและแผ่นพับ TZB ของเรา

Toggle การกรอง

16 product(s) found

TZB25-L-A0008-14

8411310016

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Shaft type : Keyed
 • Maximum speed : 80
 • Speed at max output : 70 r/min
TZB25-L-A0008-14
TZB25-L-A0008-15

8411310017

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Shaft type : Keyed
 • Maximum speed : 80
 • Speed at max output : 70 r/min
TZB25-L-A0008-15
TZB25-L-A0012-14

8411310024

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Shaft type : Keyed
 • Maximum speed : 120
 • Speed at max output : 110 r/min
TZB25-L-A0012-14
TZB25-L-A0012-15

8411310025

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Shaft type : Keyed
 • Maximum speed : 120
 • Speed at max output : 110 r/min
TZB25-L-A0012-15
TZB25-L-A0032-14

8411310032

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Shaft type : Keyed
 • Maximum speed : 320
 • Speed at max output : 280 r/min
TZB25-L-A0032-14
TZB25-L-A0032-15

8411310033

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Shaft type : Keyed
 • Maximum speed : 320
 • Speed at max output : 280 r/min
TZB25-L-A0032-15
TZB25-L-A0050-14

8411310040

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Shaft type : Keyed
 • Maximum speed : 500
 • Speed at max output : 450 r/min
TZB25-L-A0050-14
TZB25-L-A0050-15

8411310041

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Shaft type : Keyed
 • Maximum speed : 500
 • Speed at max output : 450 r/min
TZB25-L-A0050-15
TZB25-L-AV0008-14

8411310057

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Shaft type : Keyed
 • Maximum speed : 80
 • Speed at max output : 70 r/min
TZB25-L-AV0008-14
TZB25-L-AV0008-15

8411310058

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Shaft type : Keyed
 • Maximum speed : 80
 • Speed at max output : 70 r/min
TZB25-L-AV0008-15