โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

LTV29/39 Angle Nutrunner

Tools offering power, speed and accuracy

Contact

The LTV series angle nutrunner range from Atlas Copco successfully combines two key performance factors – speed and accuracy. Consistently accurate, high-speed tightening complemented by advanced ergonomic design the nutrunner ensures an unmatched level of productivity. Its lightweight design, durable long-life grip and low reaction force make it exceptionally easy to work with.

Features

 • Designed for high speed and small dimensions
 • High torque accuracy
 • Powerful motor
 • Spiral cut angle gears
 • Easy to reverse

Benefits

 • Good accessibility in cramped spaces
 • Consistently high accuracy
 • Highest reliability
 • Comfortable to operate due to low weight

Service Solutions

 • Install your products fast and right at the first time
 • Repair, calibrate or maintain your tools to ensure a durable performance
 • Our experts consultants will help you to optimize your investment through the entire life time
 • For more information check out our Service Solution pages.
Toggle การกรอง

40 product(s) found

LTV29 R16-ATEX

8431062112

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Torque range soft joint min : 9 Nm
 • Torque range soft joint max : 16 Nm
LTV29 R16-ATEX
LTV29-2 R12-B6

8431063100

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Torque range soft joint min : 6 Nm
 • Torque range soft joint max : 12 Nm
LTV29-2 R12-B6
LTV29-2 R16-B6

8431063102

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Torque range soft joint min : 9 Nm
 • Torque range soft joint max : 16 Nm
LTV29-2 R16-B6
LTV39-2 R48-B13

8431063110

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Torque range soft joint min : 24 Nm
 • Torque range soft joint max : 48 Nm
LTV39-2 R48-B13
LTV39-2 R56-B13

8431063112

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Torque range soft joint min : 28 Nm
 • Torque range soft joint max : 56 Nm
LTV39-2 R56-B13
LTV39-2 R70-B13

8431063113

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Torque range soft joint min : 35 Nm
 • Torque range soft joint max : 70 Nm
LTV39-2 R70-B13
LTV39-2 R85-B13

8431063114

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Torque range soft joint min : 43 Nm
 • Torque range soft joint max : 85 Nm
LTV39-2 R85-B13
LTV29-2 R12-6

8431063115

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Torque range soft joint min : 6 Nm
 • Torque range soft joint max : 12 Nm
LTV29-2 R12-6
LTV29-2 R12-10

8431063116

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Torque range soft joint min : 6 Nm
 • Torque range soft joint max : 12 Nm
LTV29-2 R12-10
LTV29-2 R12-Q

8431063117

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Torque range soft joint min : 6 Nm
 • Torque range soft joint max : 12 Nm
LTV29-2 R12-Q