โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

เครื่องปรับความตึงหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด

เครื่องปรับความตึงยุคใหม่สำหรับหน้าแปลนยุคใหม่

ติดต่อเรา ดูใบปลิวของเรา

เครื่องปรับความตึงหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด

ผู้คนทั่วโลกใช้งานหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด SPO มาตั้งแต่ปี 1989 ทั้งนอกชายฝั่ง บนชายฝั่ง และใต้ทะเล เพราะมีน้ำหนักเบาและประหยัดพื้นที่ใช้สอยกว่าหน้าแปลนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด และข้อต่อยังปราศจากการรั่วซึมอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นข้อต่อท่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

วิธีการที่แนะนำในการขันสลักเกลียวหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด SPO คือการใช้เครื่องมือปรับความตึงสลักเกลียว เนื่องจากขนาดที่กะทัดรัดและข้อกำหนดโหลดสลักเกลียวที่ค่อนข้างสูงของหน้าแปลน เครื่องปรับความตึงสลักเกลียวทั่วไปส่วนใหญ่จึงมีขนาดไม่พอดีกับหน้าแปลนหรือมีความสามารถในการรับโหลดสลักเกลียวไม่เพียงพอ
เครื่องปรับความตึงซีรี่ส์ V เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด SPO โดยเฉพาะ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเครื่องมือปรับความตึงสลักเกลียวอันทรงพลัง 11 แบบ ครอบคลุมขนาดของสลักเกลียวตั้งแต่ 3/4 นิ้วไปจนถึง 4 นิ้ว

ดาวน์โหลดใบปลิวที่นี่