โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Tensor Revo HA Electric Nutrunner

High access delivered in a lighter, smaller and faster method

The Tensor Revo HA delivers a quicker, safer and smarter method to high access torque applications. The tool has a built in torque and angle transducer, when this is combined with the PF6000 controller it gives you the ability to get the process correct first time and all data is recorded. With the fastest tool on the market, you can achieve huge time savings during operation.

Features

 • 360° Swivel reaction bar
 • Data collection
 • Slim Gears
 • Two hand start
 • Operator feedback
 • Pset selector

Benefits

 • Minimize risk of injury.
 • Three times quicker than competitors.
 • Torque and angle feedback.
 • Better ergonomics.
 • Simple interface, easy to use.
Toggle การกรอง

6 product(s) found

ETP ST101-1300-20-F-HA

8433231303

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Pistol
 • Torque range min : 390 Nm
 • Torque range max : 1,300 Nm
ETP ST101-1300-20-F-HA
ETP ST101-4000-25-F-HA

8433232403

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Pistol
 • Torque range min : 1,200 Nm
 • Torque range max : 4,000 Nm
ETP ST101-4000-25-F-HA
ETP ST101-5500-38-F-HA

8433232503

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Pistol
 • Torque range min : 1,650 Nm
 • Torque range max : 5,500 Nm
ETP ST101-5500-38-F-HA
ETP ST101-2400-25-F-HA

8433232603

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Pistol
 • Torque range min : 720 Nm
 • Torque range max : 2,400 Nm
ETP ST101-2400-25-F-HA
ETP ST101-6500-38-F-HA

8433232703

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Pistol
 • Torque range min : 1,950 Nm
 • Torque range max : 6,500 Nm
ETP ST101-8000-38-F-HA

8433232803

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Pistol
 • Torque range min : 2,400 Nm
 • Torque range max : 8,000 Nm