โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

LSV39 Angle Sander

Reliable workhorse with lots of power

Contact

If you’re looking for a small and lightweight yet powerful sander, then you’ve found it. Suitable for medium rough to rough sanding the LSV39 Angle Sander comes with a speed governor to ensure optimum process speed. LSV39 also has the possibility to utilize dust extraction for improved health and safety. It offers great accessibility in cramped and narrow spaces. The extra durable angle gear requires minimum lubrication. This means improved working conditions, better grinding results and minimum maintenance.

Features

 • Superior power-to-weight ratio
 • Compact and lightweight
 • Integrated speed governor
 • Sealed angle head
 • Lubrication free air motor
 • Dust extraction kit is available
 • Integrated Spindle lock

Benefits

 • Highest productivity for its size in the market
 • Enhanced operator comfort and accessibility
 • Optimized process speed
 • Long service intervals
 • Reduced risk of contamination on the work piece
 • Reduced amount of particles in the air for improved working environment

Service Solutions

 • Install your products fast and right at the first time
 • Repair, calibrate or maintain your tools to ensure a durable performance
 • For more information check out our Service Solution pages.
Toggle การกรอง

6 product(s) found

LSV39 S085-5/8

8423013303

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Motor type : Vane
 • Max free speed : 8,500 r/min
LSV39 S085-5/8
LSV39 S085-M14

8423013304

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Motor type : Vane
 • Max free speed : 8,500 r/min
LSV39 S085-M14
LSV39 S066-5/8

8423013305

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Motor type : Vane
 • Max free speed : 6,600 r/min
LSV39 S066-5/8
LSV39 S066-M14

8423013306

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Motor type : Vane
 • Max free speed : 6,600 r/min
LSV39 S066-M14
LSV39 S120-5/8

8423013307

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Motor type : Vane
 • Max free speed : 12,000 r/min
LSV39 S120-5/8
LSV39 S085-M14 S

8423013311

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Model type : Angle
 • Motor type : Vane
 • Max free speed : 8,500 r/min
LSV39 S085-M14 S