โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

ทำความรู้จักกับ Anisha Pendse ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

Anisha Pendse เริ่มเส้นทางวิชาชีพของเธอในตำแหน่งวิศวกรออกแบบที่ศูนย์วิศวกรรมของ Atlas Copco ในอินเดียหลังจากสำเร็จวุฒิปริญญาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 2016 ปัจจุบันเธอทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่ Compressor Technique         

Anisha Pendse ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่ Compressor Technique

จำนวนปีที่ Atlas Copco: 4 ปี

ประวัติการทำงาน: เริ่มต้นการทำงานของเธอที่ Atlas Copco ในปี 2016

การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (BE) Pune University

บทบาทปัจจุบัน: ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของ Chicago Pneumatic ศูนย์บริการลูกค้าของ Compressor Technique อินเดีย

สัญชาติ: อินเดีย

งานอดิเรก: ฝึกพิลาทิสและการออกกำลังกายที่เน้นการเคลื่อนไหวเป็นประจำ ชอบการเดินทางรอบโลก วาดภาพและทำอาหาร 

การก้าวข้ามจากชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสู่ชีวิตการทำงานวิชาชีพ ถือเป็นย่างก้าวสำคัญ ดังนั้นประสบการณ์ในบริษัทแห่งแรกจึงมีความสำคัญต่อทุกคน การฝึกอบรมและคำแนะนำที่ได้รับจาก Atlas Copco ช่วยให้ย่างก้าวนี้ราบรื่นขึ้น” คำกล่าวจาก Anisha ซึ่งเริ่มการทำงานวิชาชีพในบริษัทแห่งนี้เมื่อสี่ปีที่แล้ว

ให้บริการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันเธอทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ในแผนกบริการที่ Compressor Technique ให้กับแบรนด์หนึ่งใน Atlas Copco Group เธอรับผิดชอบด้านบริการและผลิตภัณฑ์กลุ่มตลาดหลังการขายทั้งหมด “ฉันทำงานเกี่ยวกับโซลูชันการเชื่อมต่อสำหรับคอมเพรสเซอร์ของเราโดยใช้ ICONS การควบคุมคอมเพรสเซอร์หลายตัว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าของเรา บทบาทของฉันมีส่วนที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้าอันห่างไกลภายในประเทศอยู่บ่อยครั้ง เพื่อสนับสนุนการทำงานของวิศวกรบริการภาคสนาม”

ย้ายตำแหน่งภายในบริษัท

Anisha ได้รับประสบการณ์มากมายจากงานและความท้าทายหลากหลาย ผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทผลิตภัณฑ์ในอินเดียและเบลเยี่ยม ในระหว่างการจ้างงานเธอยังได้ย้ายตำแหน่งภายในองค์กร เธอเปลี่ยนแผนกและเปลี่ยนบทบาทจากการออกแบบ สู่บทบาทการบริการภาคสนาม ซึ่งเธอเล่าว่าเป็นความท้าทายใหม่ทั้งหมด: “บทบาทปัจจุบันของฉันซึ่งมีการเดินทางและการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในสถานที่ปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ฉันได้ทำอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ถือเป็นประสบการณ์ที่เพิ่มพูนความรู้อย่างยิ่ง” เธอให้ความเห็น

ค้นหาแรงบันดาลใจจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

แหล่งแห่งแรงบันดาลใจและแรงจูงใจของ Anisha มาจากการพบปะผู้คน เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า รวมถึงการเรียนรู้จากวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อนร่วมงานของเธอยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย: “แรงสนับสนุนที่ฉันได้รับจากเพื่อนร่วมงาน ทำให้ฉันมีความเข้มแข็งในการบรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจในตนเองในระดับที่ดี”