Atlas Copco Rental
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
Compressors
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
มอเตอร์ลม
ผลิตภัณฑ์
มอเตอร์ลม
มอเตอร์ลม
อุปกรณ์เสริมด้านลม
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมด้านลม
อุปกรณ์เสริมด้านลม
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ

แอตลาส คอปโก้ ประเทศชิลี กับการต่อสู้กับโควิด19

บริษัท Atlas Copco ในประเทศชิลีและ Beacon Medeas เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่ทั้งอุปกรณ์ผลิตก๊าซที่ใช้สำหรับเครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบ การรักษาด้วยออกซิเจน(oxygen therapy)และการรักษาอื่นๆ รวมถึงการผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องฉุกเฉินและห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลและคลินิก  เราให้การสนับสนุนในด้านของสุขภาพ ทางงานซ่อมบำรุงในโรงงานผลิต ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ โรงงานผลิตยา โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำและก๊าซ

หลังจากการสนับสนุนที่เกิดขึ้นและในฐานะสมาชิกของSOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril หรือสหภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของชิลี) คณะผู้บริหารของบริษัทแอตลาส คอปโก้ที่ประเทศชิล คุณ Francesco Pinna ของเราได้ตกลงให้มีการติดต่อกับ SOFOFA เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกับเจ้าหน้าที่เพื่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนงานบริการซ่อมบำรุงลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน โดยกระทรวงการคลังได้ร่วมกับ SOFOFA จดทะเบียนบริษัทที่ให้บริการในช่วงวิกฤต โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องการการรับบริการจาก Atlas Copco

หลังจากการดำเนินการทั้งหมดนี้ กระทรวงการคลังจึงได้ทำการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตการดำเนินการที่เผยแพร่โดย ONEMI( Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior เป็นหน่วยงานของรัฐชิลีที่อุทิศตนเพื่อการป้องกันและประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ) ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องของสุขภาพ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่จำเป็นต่อการทำงานของโรงงานและยังรวมถึงบุคลากรที่ให้บริการในส่วนของการผลิตและการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับสถาบันของรัฐหรือผู้ที่ให้บริการหลังการขาย

ตัวอย่างกรณีที่ประสบความสำเร็จของแอตลาส คอปโก้ - การดำเนินงานในช่วงวิกฤต

การดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับลูกค้าในช่วงสภาวะวิกฤตเช่นนี้้ หลังจากที่โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน  บริษัท Atlas Copco ที่ประเทศชิลิได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ โดยตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์สุดท้ายที่เราเริ่มใช้มาตรการป้องกันพนักงานของเราจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่โรงงานต่างๆได้เริ่มให้พนักงานจำนวนร้อยละ 65 สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพื่อเป็นการลดจำนวนบุคลากรในสำนักงานใหม่ที่เมืองซานติเอโกให้น้อยที่สุด การฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงาน  รักษาระยะห่างขั้นต่ำ 1.5 เมตร (6 ฟุต) แจกหน้ากากอนามัย N95  แผ่นฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดทำความสะอาดและแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือแก่พนักงานและผู้มาติดต่องาน

โดยช่วงสิบสี่วันที่เราอยู่ในช่วงกักกันโรคในเมือง 7 แห่งที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1.7 ล้าน คนได้มีการห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงตีห้าของทุกวัน การประกาศเคอร์ฟิวนี้ส่งผลต่อการดำเนินงานของเราในซานติเอโกอย่างมาก และเพื่อรองรับมาตรการการทำงานที่บ้านของพนักงานกว่าร้อยละ 65  และพนักงานจากแผนกอื่นๆ อีกร้อยละ 85 ที่ให้การสนับสนุนแผนก Compressor Technique และในหน่วยธุรกิจอื่นอีก 4 ส่วน เพราะฉะนั้นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คือ ทำอย่างไรจึงจะหาวิธีที่จะรักษาการทำงานเช่นเดียวกับมาทำงานที่บริษัท แม้ว่าจะอยู่ในช่วงกักกันโรคและช่วงเคอร์ฟิวที่ห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคมคิดเป็นร้อยละ 87 เราจึงขอการสนับสนุนโดยตรงจากสมาคมอุตสาหกรรมของประเทศชิลี หรือ SOFOFA โดยได้อธิบายถึงแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบอากาศอัดในการใช้งานทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยลมอัดเป็นพลังงานที่มีการใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับสี่รองจากไฟฟ้า  น้ำและก๊าซ  ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่โรงงานสามารถปฏิบัติงานได้ปกติแต่ขาดระบบลมอัด 

ดังนั้นบริษัท แอตลาส คอปโก้ จึงมีบทบาทสำคัญในแง่ของการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ลมอัดเพื่อให้โรงงานต่างสามารถดำเนินงานต่อไปได้

นั่นหมายความว่าแถลงการณ์และการรับรองนี้ที่ แอตลาส คอปโก้ ได้รับมาเนื่องจากบริษัทได้ทุ่มเทเพื่อการผลิต การจัดหาอุปกรณ์และการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบอัดอากาศ  ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์การสูบน้ำในส่วนที่แตกต่างกันซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหารความต่อเนื่องของประเทศ เช่น โรงพยาบาล คลินิกเอกชน โรงงานผลิตอาหารและสินค้าที่จำเป็น โดยทั่วไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่าล้วนต้องการระบบลมอัดเป็นพลังงานพื้นฐานในการดำเนินงาน 

Atlas Copco 2020 2020 Press releases

symbol for contact us function

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24310