โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

DuPont and Atlas Copco Rental team up for polymer production in Singapore

Antwerp, Belgium, November 12, 2015: When DuPont Singapore searched the market for oil-free compressed air in order to safeguard their polymer production, they chose to partner up with Atlas Copco Rental not only because of the fleet offering but certainly also for the resourceful and qualified engineers and technicians.

12 พฤศจิกายน 2015

DuPont Singapore is part of the US based chemical company DuPont, founded over 200 years ago. The company produces innovative materials such as Kevlar to serve markets as diverse as agriculture, nutrition, electronics and communications, safety and protection, home and construction, transportation and apparel.

DuPont has two engineering sites in Singapore for the production of polymers and used to take utilities with two other large companies, offering the three of them a number of advantages, including the provision of compressed air, delivered by one of those two partners. When the possibility to share utilities ended, DuPont had to look for its own compressed air since a steady supply is crucial to its production.

The first step we had to take after DuPont first contacted us was a thorough site visit in order to fully understand the requirements ... We evaluated the flow rate, pressure, available space and tie in points; we also discussed safety parameters with their operation and safety teams before we could prepare a detailed offer.

Clement Lim , site engineer at Atlas Copco Rental Singapore

We proposed to install 4 mobile oil-free compressors PTS 916, 3 desiccant dryers and 2 air receivers combined with a fuel system in order to guarantee a smooth 24/7 operation. Because of our ability to size up the air flow and pressure when needed and the expertise of our technicians, DuPont decided to work with us.

The tricky part was to install the equipment without exceeding a downtime of 2 minutes. So we synchronized the plant header pressure with our PTS 916 and put 2 compressors on full load while the 2 others were on standby. The standby units served as back-up during periodic oil changes and were regularly switched on with the working units in order to maintain the required 2400 cfm of oil-free dry air at 8 bar around the clock.

Once the installation was completed DuPont was pleased to see that our total solution provided not only 100% of the air they needed, but also the technical support they would otherwise have to provide.

This is one more perfect example of the total solution concept we provide to each of our customers. We do not only deliver the compressed air at Atlas Copco Rental, we think along with our customers and ensure the entire set up we propose is trouble free so they can remain focused on their own activity.

Clement Lim

For further information please contact


Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and service focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2015, Atlas Copco had revenues of BSEK 102 (BEUR 11) and more than 43 000 employees.


Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air, nitrogen, steam and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA.